Statistisk sentralbyrå

1 Inntektssammensetning for studenter under 30 år. 2002-2008. Gjennomsnitt i 2008-kroner og prosent av samlet inntekt (inklusive studielån)
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
  Gjennomsnitt i 2008-kroner
Samlet inntekt inklusive studielån  180 100  174 500  174 700  174 600  168 100  177 500  181 200
               
Yrkesinntekt  100 600 91 000 88 900 86 600 90 300 99 100  103 900
Stipend og studielån 62 200 67 600 67 900 67 300 67 500 67 000 65 700
Andre inntekter 17 200 16 000 17 900 20 700 10 300 11 500 11 600
               
  Prosent av samlet inntekt (inklusive studielån)
Samlet inntekt inklusive studielån  100  100  100  100  100  100  100
               
Yrkesinntekt 56 52 51 50 54 56 57
Stipend og studielån 35 39 39 39 40 38 36
Andre inntekter 10 9 10 12 6 6 6
               
Antall studenter  149 944  147 919  147 704  147 605  146 075  144 839  147 932
Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller