Statistisk sentralbyrå

6 Fordeling av husarbeid og bruk av rengjøringshjelp blant husmødre, fulltids yrkesaktive kvinner og alle kvinner. 2007. Prosent1
  Husmor 1 Husmor 2 Husmor 3 Fulltids yrkesaktive kvinner Alle kvinner
Fordeling av matlaging          
Alltid eller vanligvis kvinnen 88 90 77 51 60
Begge parter like mye 12 10 19 34 29
Alltid eller vanligvis mannen - - 4 15 11
           
Fordeling av oppvask          
Alltid eller vanligvis kvinnen 59 59 52 34 39
Begge parter like mye 35 34 42 56 52
Alltid eller vanligvis mannen 6 7 6 10 9
           
Fordeling av klesvask          
Alltid eller vanligvis kvinnen 93 94 89 75 79
Begge parter like mye 7 5 9 21 18
Alltid eller vanligvis mannen - 1 2 4 3
           
Fordeling av innkjøp          
av dagligvarer          
Alltid eller vanligvis kvinnen 53 54 53 39 44
Begge parter like mye 40 39 37 49 46
Alltid eller vanligvis mannen 7 6 9 12 10
           
Fordeling av rengjøring          
og rydding          
Alltid eller vanligvis kvinnen 85 84 73 53 59
Begge parter like mye 15 16 26 44 39
Alltid eller vanligvis mannen 0 0 0 4 3
           
Fordeling av vedlikehold          
og småreparasjoner          
Alltid eller vanligvis kvinnen 15 12 8 5 5
Begge parter like mye 20 19 17 22 19
Alltid eller vanligvis mannen 64 68 75 74 76
           
Fornøyd med arbeidsdeling hjemme          
Skår 0-6 (minst fornøyd) 17 15 18 21 21
Skår 7-8 32 30 34 36 38
Skår 9-10 (mest fornøyd) 51 55 47 43 42
           
Har rengjøringshjelp          
Ja 1 2 4 11 9
Nei 99 98 96 89 1
           
Antall personer 71  104  282 1 668 3 318
1  Analysene gjelder for gifte og samboende kvinner som ikke har barn under ett år, og som ikke har foreldrepermisjon.
Kilde: LOGG 2007, Statistisk sentralbyrå og NOVA.

Standardtegn i tabeller