Statistisk sentralbyrå

5 Inntekt og økonomi blant husmødre, fulltids yrkesaktive kvinner og alle kvinner. 2007. Prosent og gjennomsnitt1
  Husmor 1 Husmor 2 Husmor 3 Fulltids yrkesaktive kvinner Alle kvinner
Partners inntekt etter skatt          
-299 999 27 28 36 32 34
300 000- 399 999 kr 28 29 30 46 42
400 000 -499 999 kr 16 18 17 10 12
500 000 29 25 17 12 13
Gjennomsnitt  508 386  472 069  419 660  373 961  384 174
           
Kvinnens inntekt etter skatt          
-199999 91 89 72 10 30
200 000-299 999 kr 5 8 22 54 48
300000 4 3 6 36 22
Gjennomsnitt 90 078  101 661  158 914  290 586  245 037
           
Parets inntekt etter skatt          
-499 999 52 49 45 16 26
500 000-599 999 kr 16 22 24 26 28
600 000- 699 999 kr 13 11 16 30 24
700 000 18 18 15 28 22
Gjennomsnitt  598 464  573 730  578 575  664 547  629 210
           
Vanskelig å få endene til å møtes?          
Vanskelig 18 22 21 11 15
Forholdsvis lett 36 32 32 30 31
Lett, svært lett 46 45 48 59 54
           
Vanligvis penger til overs når regninger og utgifter er betalt?          
Ja 60 60 66 83 79
Nei 40 40 34 17 21
           
Tilfredshet med økonomisk situasjon          
Skår 0-6 (minst fornøyd) 25 27 30 18 23
Skår 7-8 38 38 38 45 42
Skår 9-10 (mest fornøyd) 37 35 32 37 35
           
Antall personer 71  104  282 1 668 3 318
1  Analysene gjelder for gifte og samboende kvinner som ikke har barn under ett år, og som ikke har foreldrepermisjon.
Kilde: LOGG 2007, Statistisk sentralbyrå og NOVA.

Standardtegn i tabeller