Statistisk sentralbyrå

4 Resultater fra multivariat analyse (logistisk regresjon) av det å være husmor (husmor 3) versus det å være yrkesaktiv på fulltid
  Oddsrater
Utdanning (ref: ungdomsskole)  
Videregående skole 0,54
Universitet/høgskole 1-4 år 0,36
Universitet/høgskole 5 år + 0,13
   
Helsemessig begrensning (ref: nei)  
Ja 7,31
   
Barn (ref: ingen barn hjemme)  
Yngste barn 1-6 år, 1-2 barn 1,98
Yngste barn 1-6 år, 3 barn + 5,54
Yngste barn 7-19 år, 1-2 barn 1,12
Yngste barn 7-19 år, 3 barn + 1,48
   
Sivilstand (ref: gift)  
Samboer 0,74
   
Alder (ref: 25-34 år)  
35-44 år 0,79
45-59 år 1,07
   
Innvandrer (ref: nei)  
Ja 2,36
   
Landsdel (ref: Oslo/Akershus)  
Østlandet ellers 1,52
Agder/Rogaland 2,81
Vestlandet 1,61
Trøndelag 2,08
Nord-Norge 0,71
   
Partners utdanning (ref: ungdomsskole)  
Videregående skole 1,09
Universitet/høgskole 1-4 år 0,78
Universitet/høgskole 5 år + 0,72
   
Partners inntekt etter skatt (ref: -299 999 kr)  
300 000-399 999 kr 0,96
400 000- 499 999 kr 2,25
500 000 2,80
   
Partner nedsatt helse (ref: nei)  
Ja 0,98
Kilde: LOGG 2007, Statistisk sentralbyrå og NOVA.

Standardtegn i tabeller