Statistisk sentralbyrå

3 Andel husmødre i ulike grupper, basert på ulike definisjoner av det å være husmor. Gifte/samboende kvinner 25-59 år.1 2007. Prosent
  Husmor 1 (anser seg som hjemmearbeidende, og er ikke yrkesaktiv) Husmor 2 (anser seg som hjemmearbeidende, uansett yrkesaktivitet) Husmor3 (anser seg som hjemmearbeidende, eller jobber < 20 timer per uke)
Alle 2 3 9
       
Utdanning      
Ungdomsskole 3 5 12
Videregående skole 2 3 9
Universitet/høgskole 1-4 år 1 2 6
Universitet/høgskole 5 år + 1 2 3
       
Helsemessig begrensning      
Nei 2 3 7
Ja 4 6 17
       
Barn      
Ingen barn under 20 år hjemme 2 2 8
Yngste barn 1-6 år, 1-2 barn 2 4 8
Yngste barn 1-6 år, 3 barn + 6 9 17
Yngste barn 7-19 år, 1-2 barn 1 2 7
Yngste barn 7-19 år, 3 barn + 3 4 10
       
Sivilstand      
Gift 2 4 9
Samboer 2 2 6
       
Alder      
25-34 år 2 3 7
35-44 år 2 3 9
45-59 år 3 3 9
       
Innvandrer      
Ja 8 8 16
Nei 2 3 8
       
Landsdel      
Oslo/Akershus 3 3 6
Østlandet ellers 3 3 9
Agder/Rogaland 3 5 12
Vestlandet 3 4 9
Trøndelag 2 3 8
Nord-Norge 2 2 5
       
Partners utdanningsnivå      
Ungdomsskole 2 4 11
Videregående skole 3 4 10
Universitet/høgskole 1-4 år 2 3 6
Universitet/høgskole 5 år + 2 3 6
       
Partners inntekt etter skatt      
-299 999 2 3 9
300 000-399 999 kr 2 2 6
400 000-499 999 kr 3 5 12
500 000 5 6 12
       
Partner nedsatt helse      
Nei 2 3 8
Ja 2 2 9
1  Personer med barn under ett år og de med foreldrepermisjon er holdt utenfor.
Kilde: LOGG 2007, Statistisk sentralbyrå og NOVA.

Standardtegn i tabeller