Statistisk sentralbyrå

2 Hovedsakelig virksomhet blant kvinner og menn med ulik arbeidstid. Gifte/samboende 25-59 år.1 2007. Prosent
  Ikke yrkesaktiv 1-19 timer 20-29 timer 30-39 timer 40 timer + Alle
Kvinner            
Totalt  100  100  100  100  100  100
             
Yrkesaktiv 3 70 96 99 99 85
Student 16 10 1 0 0 3
Arbeidsledig 7 0 - 0 - 1
Ufør/pensjonist 42 7 1 0 0 6
Hjemmearbeidende 20 9 1 0 0 3
Annet 12 3 1 0 0 2
             
Antall personer  326  252  405 1 511  783 3 277
             
Menn            
Totalt  100  100  100  100  100  100
             
Yrkesaktiv 1 57 86 98 99 92
Student 15 12 2 0 0 2
Arbeidsledig 17 5 - - - 1
Ufør/pensjonist 52 20 10 1 0 4
Hjemmearbeidende 1 - - - - 0
Annet 14 5 3 0 0 1
             
Antall personer  171 58 54  911 1 886 3 080
1  Personer med barn under ett år og de med foreldrepermisjon er holdt utenfor. Vi har også holdt utenfor personer med uoppgitt arbeidstid.
Kilde: LOGG 2007, Statistisk sentralbyrå og NOVA.

Standardtegn i tabeller