Statistisk sentralbyrå

1 Hovedsakelig virksomhet blant kvinner etter alder. 20-66 år. 1996 og 2009. Prosent
  20-24 år 25-54 år 55-66 år
  1996 2009 1996 2009 1996 2009
I alt  100  100  100  100  100  100
             
Yrkesaktive 42 40 72 79 46 55
Under utdanning1 40 49 5 4 - -
Hjemmearbeidende 7 3 12 4 17 5
Førtidspensjonister/uføre2 - - 5 8 32 37
Annet 11 9 6 5 4 3
1  For aldersgruppen 55-66 år er kvinner under utdanning plassert under «annet».
2  For aldersgruppen 20-24 år er førtidspensjonister og uføre plassert under «annet».
Kilde: Arbeidskraftundersøkelsene, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller