Statistisk sentralbyrå

5 Andel blant dem som driver aktivt med ulike egne kulturaktiviteter, som får dette organisert gjennom den kommunale musikk- og kulturskolen. 9-19 år. 2004 og 2008. Prosent
  2004 2008
Organisert dans på fritiden 39 31
Aktivt med i kor/orkester/sang- eller musikkgruppe 33 45
Spiller instrument regelmessig 46 53
Amatørteater/revygrupper 19 21
Driver med billedkunst/kunsthåndverk 4 11
Kilde: Kultur- og mediebruksundersøkelsene, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller