Statistisk sentralbyrå

4 Andel som er med i ulike kor, orkester, sang- eller musikkgrupper, blant dem som er aktive i en eller annen gruppe, etter kjønn. 9-79 år. 2008. Prosent
  Menn Kvinner
Antall svar 90 91
Kor eller sanggruppe 28 50
Korps eller janitsjarorkester 20 23
Gruppe som spiller rock eller pop 30 6
Klassisk musikkgruppe/orkester 6 14
Spelemannslag/folkemusikkgruppe 6 4
Jazzgruppe 3 0
Visegruppe 4 2
Country and western-gruppe 6 0
Annen type sang- eller musikkgruppe 10 12
Kilde: Kultur og mediebruksundersøkelsen 2008, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller