Statistisk sentralbyrå

2 Andel av befolkningen som spiller ulike instrumenter. 1994-2008. 9-79 år. Prosent
  1994 1997 2000 2004 2008
Blokkfløyte 11 8 6 6 4
Andre treblåsere 3 2 2 3 2
Trompet, kornett 3 3 4 4 4
Andre messingblåsere 4 3 4 4 4
Piano 14 11 12 13 12
El­orgel, synthesizer 6 5 4 4 2
Andre tangentinstrumenter 2 1 0 1 1
Gitar 12 13 12 14 13
Andre strengeinstrumenter 1 1 1 1 1
Fiolin 2 1 2 1 1
Andre strykeinstrumenter 0 0 0 0 0
Trekkspill, torader o.l. 3 3 2 2 2
Trommer, slagverk 2 2 2 2 4
Andre instrumenter 2 2 2 2 3
Kilde: Kultur- og mediebruksundersøkelsene, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller