Statistisk sentralbyrå

1 Demografi innenfor ti mil fra Oslo. 1. januar 2010 og endringer 2000-2009. Antall og prosent
  Antall Prosent av landet
Befolkning 01.01.2010    
I alt 1 717 900 35,4
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre  298 200 54,0
Innvandrere  235 100 51,2
Personer født i Norge med to innvandrer­foreldre 63 000 68,0
Innvandere fra EU etc. 89 800 45,4
Personer født i Norge med to foreldre fra EU etc. 6 600 51,6
Innvandere fra Afrika, Asia etc.  145 300 55,6
Personer født i Norge med to foreldre fra Afrika, Asia etc. 56 500 70,6
     
Øvrig befolkning 1 419 700 33,0
     
Endringer 2000-2009    
Fødte  213 600 36,8
Døde  140 900 33,2
Fødselsoverskudd 72 700 46,3
Innvandring fra utlandet  200 100 43,2
Utvandring fra Norge  122 100 50,8
Nettoinnvandring 78 000 34,9
Innflytting (innenlands)  823 300 41,5
Utflytting (innenlands)  776 800 39,2
Nettoinnflytting (innenlands) 46 500 :
Folketilvekst  197 100 51,9
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller