Statistisk sentralbyrå

2 Innvandreres skår på utvalgte digitale ferdigheter. 2009. (N = 2 437)
  Polen Pakistan Irak Somalia Vietnam Totalt
Sende eller motta SMS fra en mobiltelefon 89 56 63 67 55 72
Bruke Google, Yahoo eller andre søkemotorer på Internett 83 49 61 63 53 67
Sende eller motta e-post 76 51 59 66 55 65
Finne bestemt informasjon du trenger på offentlige myndigheters hjemmesider 69 37 39 48 43 53
Taste inn opplysninger til det offentlige, f.eks. selvangivelse 53 39 44 43 42 47
Erfaring med å installere programmer på datamaskinen 65 35 38 43 40 50
Erfaring med å kunne skrive, redigere og flytte tekst i tekstbehandling 60 39 40 47 47 50
Finne informasjon på hjemmesider med et annet språk enn norsk 59 34 49 56 41 51
Kilde: Ferdigheter i bruk av datamaskin og Internett, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller