Statistisk sentralbyrå

1 Antall respondenter og svarprosent blant innvandrerne i undersøkelsen. 2009
Land Polen Irak Pakistan Somalia Vietnam Norskfødte, foreldre fra Pakistan Norskfødte, foreldre fra Vietnam Totalt
Antall respondenter  494  533  490  461  459  259  240 2 936
Svarprosent 40 31 31 15 35 29 34 31
Kilde: Ferdigheter i bruk av datamaskin og Internett, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller