Statistisk sentralbyrå

3 Reisens varighet (overnattinger) og hovedreisemål, etter kjønn, alder og bosted på reisende. 2004-2009. Antall overnattinger per reise
  I alt Hovedreisemål
  Norge Utlandet
I alt 10,5 9,7 11,3
       
Kjønn      
Menn 10,5 9,5 11,5
Kvinner 10,4 9,8 11,1
       
Aldersgruppe      
16-24 år 10,4 9,1 11,2
25-44 år 10,4 9,5 11,4
45-64 år 10,5 9,8 11,3
65-79 år 10,6 10,2 11,7
       
Bostedsregion1      
Oslo og Akershus 11,2 10,5 12,0
Hedmark og Oppland 8,7 7,6 10,1
Østlandet ellers 9,6 9,2 10,0
Agder og Rogaland 10,7 9,9 11,4
Vestlandet 10,5 9,2 11,9
Trøndelag 9,7 9,5 10,0
Nord-Norge 11,3 10,3 12,4
1  Bostedsregion, se egen tekstboks.
Kilde: Reiseundersøkelsen, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller