Statistisk sentralbyrå

2 Reising om sommeren, etter kjønn, alder og bosted. 2004-2009. Antall og prosent
  Antall innbyggere. 1 000 Andel av befolkningen med lang feriereise. Prosent Antall personer på reise. 1 000 Antall lange feriereiser i alt. 1 000 Hovedreisemål Antall reiser per person
  Norge. 1 000 Utlandet. 1 000
I alt 3 605 50 1 789 2 286 1 197 1 089 1,28
Kjønn              
Menn 1 819 48  876 1 093  545  548 1,25
Kvinner 1 786 51  913 1 194  652  542 1,31
               
Aldersgruppe              
16-24 år  551 45  250  308  118  190 1,23
25-44 år 1 344 56  746  945  487  458 1,27
45-64 år 1 224 51  627  801  430  371 1,28
65-79 år  485 34  165  232  162 71 1,41
               
Bostedsregion1              
Oslo og Akershus  840 55  465  648  349  299 1,39
Hedmark og Oppland  283 45  127  162 92 70 1,28
Østlandet ellers  694 43  299  380  196  184 1,27
Agder og Rogaland  515 49  251  316  151  165 1,26
Vestlandet  611 53  324  385  193  192 1,19
Trøndelag  313 48  151  185  108 78 1,23
Nord-Norge  349 50  174  210  108  102 1,21
1  Bostedsregion, se egen tekstboks.
Kilde: Reiseundersøkelsen, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller