Statistisk sentralbyrå

1 Antall feriereiser, etter hovedreisemål og hovedovernattingsmåte. 2004-2009. Antall i tusen
  I alt Hovedovernattingsmåte
  Kommersiell overnatting1 Privat overnatting
I alt 2 286 1 521  765
       
Norge 1 197  625  572
       
Utlandet i alt 1 090  896  194
Sverige  197  146 51
Danmark  193  163 30
Tyskland 37 29 8
Spania  115 96 19
Hellas  110  107 3
Italia 48 45 4
Storbritannia 37 29 8
Frankrike 59 48 11
Europa ellers 18 10 8
       
Andre land  275  224 51
1  Overnatting mot betaling, som for eksempel på hotell, hytter og campingplasser.
Kilde: Reiseundersøkelsen, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller