Statistisk sentralbyrå

2 Sysselsatte familieinnvandrede kvinner, etter landbakgrunn. 15-74 år. 4. kvartal 2008. Antall og prosent
Landbakgrunn Antall sysselsatte Andel sysselsatte
I alt 37 258 53
Thailand 4 583 65
Russland 2 928 64
Polen 2 873 52
Filippinene 2 548 70
Tyrkia 1 043 46
Pakistan 1 042 31
Irak 1 418 35
Vietnam 1 514 61
Tyskland 1 459 66
Sri Lanka 1 416 58
Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller