Statistisk sentralbyrå

3 Ulike kjennetegn ved husholdningen i 1986 til personer som var 8-17 år i 1986, og risikoen for å havne i første inntektskvintil (laveste inntektsklasse) i 2008 (alder 30-39 år). Oddsforhold
Kjennetegn ved husholdningen i 1986 Oddsforhold
Husholdningstype (ref. = par med barn)  
Enslig forsørger 1,16
Andre 1,78
   
Antall yrkestilknyttede (ref. = to eller flere)  
Ingen 1,65
En 1,03
   
Hovedinntektstakers utdanningsnivå (ref. = høgskole/universitet)  
Grunnskole 1,83
Videregående 1,74
   
Sosialhjelp (ref. = ikke-mottaker)  
Mottaker 1,54
   
Dagpenger ved arbeidsledighet (ref. = ikke-mottaker)  
Mottaker 1,24
   
Kvintiler for ekvivalentinntekt (ref. = kvintil 5 - høyeste inntektsklasse)  
1. kvintil (laveste inntektsklasse) 1,56
2.-4. kvintil 1,11
Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller