Statistisk sentralbyrå

6 Holdninger til ulike påstander om lege-pasient-relasjonen. 2008. Prosent
  Helt enig Litt enig Verken enig eller uenig Litt uenig Helt uenig Antall personer som er intervjuet
Jeg har full tillit til den behandlingen legen gir            
Hele befolkningen 72 15 5 4 2 4 733
Personer som har vært hos alternativ behandler 66 19 6 5 3  987
             
Legen tar meg og mine problemer på alvor            
Hele befolkningen 77 11 5 3 1 4 733
Personer som har vært hos alternativ behandler 75 15 5 3 2  987
             
Legen gir meg ikke nok tid            
Hele befolkningen 10 11 6 14 56 4 733
Personer som har vært hos alternativ behandler 12 14 5 15 53  987
Kilde: Levekårsundersøkelsen. Helse, omsorg og sosial kontakt, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller