Statistisk sentralbyrå

5 Årsaker til at man har vært hos homeopat eller akupunktør. 2008. Prosent
Har vært hos homeopat eller akupunktør for å ...  
... lindre akutt sykdom eller plage 30
... lindre kronisk sykdom eller plage 65
... forebygge sykdom eller styrke helsen 65
... eget velvære 54
   
Antall personer som er intervjuet  110
Kilde: Levekårsundersøkelsen. Helse, omsorg og sosial kontakt, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller