Statistisk sentralbyrå

4 Andel som har vært hos allmennlege eller spesialist det siste året, og gjennomsnittlig antall kontakter i befolkningen og blant de som har vært hos alternativ behandler. 2008. Prosent
  Hele den voksne befolkningen Personer som har vært hos alternativ behandler
  Kontakt med lege det siste året (prosent) Antall kontakter blant de som har brukt tjenesten Kontakt med lege det siste året (prosent) Antall kontakter blant de som har brukt tjenesten
Alle  100    100  
         
Legekontakt        
Vært hos allmennlege 83 3,5 90 4,9
Vært hos spesialist 35 2,7 47 2,9
         
Antall personer som er intervjuet 6 465 6 407/2 563 1 019 1
Kilde: Levekårsundersøkelsen. Helse, omsorg og sosial kontakt, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller