Statistisk sentralbyrå

3 Andel med ulike symptomer i den voksne befolkningen og i gruppen som har vært hos alternativ behandler. 2008. Prosent
  Hele den voksne befolkningen Personer som har vært hos alternativ behandler
Alle  100  100
     
Symptomer på helseproblemer    
Smerter i kroppen 26 38
Trett, slapp 17 31
Hodepine/migrene 18 27
Søvnproblemer 9 25
Nedstemt, deprimert 9 16
Svimmel/dårlig balanse 10 15
Konsentrasjonsvansker 7 15
Tett nese/rennende øyne 13 15
Pustebesvær 8 11
Irritabel, aggressiv 10 12
Hoste 8 10
Kvalme/fordøyelsesbesvær 6 10
Kløe eller svie 6 9
     
Antall personer som er intervjuet 6 465 1 019
Kilde: Levekårsundersøkelsen. Helse, omsorg og sosial kontakt, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller