Statistisk sentralbyrå

9 Valgdeltakelse, etter alder og kjønn. 2005 og 2009 (justert for faktisk valgdeltakelse). Prosent
  Alder
  I alt 18-21 år 22-25 år 26-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60+ år
2005 i alt 77,4 55,3 63,1 68,1 78,1 79,9 82,3 83,3
Menn 76,6 54,6 63,7 65,0 76,6 79,6 81,6 83,2
Kvinner 78,4 56,1 62,4 71,3 79,6 80,2 83,2 83,6
                 
2009 i alt 76,4 57,0 55,9 68,4 77,4 78,5 82,5 82,1
Menn 76,1 62,6 51,6 66,6 77,5 77,2 80,4 82,9
Kvinner 76,7 51,2 60,1 70,0 77,2 79,7 84,7 81,3
                 
Antall undersøkte i 2009 i alt 3 000  232  170  186  531  581  561  739
Menn 1 506  117 82 88  277  296  284  362
Kvinner 1 494  115 88 98  254  285  277  377
Kilde: Valgundersøkelsen 2005 og 2009, Institutt for samfunnsforskning og Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller