Statistisk sentralbyrå

8 Partienes oppslutning, etter alder og kjønn. 2009. Prosent.
  I alt 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-79 år
Menn i alt  100  100  100  100  100  100
Rødt 1 2 1 1 1 1
SV 6 3 7 5 9 5
A 32 30 32 26 34 34
V 4 3 6 4 3 3
KrF 4 8 1 5 4 3
SP 8 4 7 9 8 9
H 21 21 24 22 20 19
FrP 24 28 22 28 20 26
Andre 0 9 0 0 1 0
             
N  758 95  141  148  156  218
             
Kvinner i alt  100  100  100  100  100  100
Rødt 1 3 2 0 1 1
SV 11 16 11 12 14 5
A 38 33 37 43 40 37
V 5 5 8 3 3 6
KrF 5 6 2 1 7 8
SP 6 10 8 5 3 4
H 19 12 24 24 18 18
FrP 14 12 8 12 14 20
Andre 1 3 0 0 0 1
             
N  694  111  116  148  141  178
Kilde: Valgundersøkelsen 2009, Institutt for samfunnsforskning og Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller