Statistisk sentralbyrå

7 Velgere i ulike aldersgrupper, etter parti. 2009. Prosent
  Aldersgruppe. Prosent Gjennomsnittsalder Endring 2005-2009. Prosent
  18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-79 år
Totalt  100  100  100  100  100    
Rødt 2 1 1 2 1 41,9 0,0
SV 10 9 8 11 5 44,8 4,3
A 32 34 34 37 36 48,5 0,2
V 5 7 4 3 5 46,9 -0,8
KrF 7 2 3 6 5 49,6 -0,8
SP 7 7 7 5 7 47,4 -2,2
H 16 24 23 19 18 48,0 1,2
FrP 19 16 20 17 23 49,5 4,0
Andre 2 0 0 0 0 40,7  
               
N  206  257  296  297  396    
Kilde: Valgundersøkelsen 2009, Institutt for samfunnsforskning og Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller