Statistisk sentralbyrå

6 Førstegangsvelgernes stemmegivning. 2001-2009. Prosent
  2001 2005 2009
Totalt  100  100  100
Rødt (RV) 6 1 5
SV 26 15 12
A 11 28 33
V 2 1 5
KrF 7 8 1
SP 5 7 7
H 28 10 13
FrP 11 30 23
Andre 4 0 0
       
N 82 87 82
Kilde: Valgundersøkelsene, Institutt for samfunnsforskning og Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller