Statistisk sentralbyrå

5 Netto velgeroverganger 2005-2009. Prosent av Grandtotalen (N=690)
Stemt 05 Stemt 09
Rødt SV A V KrF Sp H FrP Andre Ikke stemt
Rødt - -0,5 -0,3 0 0 0,1 0 0,1 0 0
SV 0,5 - -0,9 -0,2 0 -0,6 -0,5 0,2 0 0,2
A 0,3 0,9 - 0,4 0 1,0 -0,6 -0,3 0,1 -0,1
V 0 0,2 -0,4 - 0 0,1 -1,6 0 0 -0,6
KrF 0 0 0 0 - 0,1 -0,6 -0,1 0,1 -0,3
Sp -0,1 0,6 -1,0 -0,1 -0,1 - 0 -0,2 0 0
H 0 0,5 0,6 1,6 0,6 0 - 1,1 0 0,9
Frp -0,1 -0,2 0,3 0 0,1 0,2 -1,1 - 0,2 0,2
Andre 0 0 -0,1 0 -0,1 0 0 -0,2 - -0,1
Ikke stemt 0 -0,2 0,1 0,6 0,3 0 -0,9 -0,2 0,1 -
Kilde: Valgundersøkelsen 2005 og 2009, Institutt for samfunnsforskning og Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller