Statistisk sentralbyrå

4 Hvor kom 2009-velgerne fra? De ulike partiers velgere i 2009, etter parti i 2005. Prosent1
Parti 2005 Parti 2009
I alt Rødt SV Ap V KrF Sp H FrP Andre Stemte ikke
I alt  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
RV 2 - 7 1 0 0 0 0 0 - 0
SV 10 - 66 5 8 0 9 3 1 - 6
Ap 28 - 9 69 15 4 7 9 12 - 21
V 6 - 2 3 48 3 0 10 1 - 8
KrF 5 - 0 1 4 80 0 3 3 - 3
Sp 7 - 0 5 4 3 75 0 2 - 4
H 14 - 2 3 7 0 0 53 9 - 6
FrP 16 - 3 5 7 7 2 13 60 - 13
Andre 1 - 1 1 0 3 0 0 2 - 1
Stemte ikke 11 - 10 7 7 0 7 9 10 - 38
                       
Antall svar  690 8 59  206 27 30 43  127  109 4 77
1  Bare personer som var med både i 2001- og 2005-undersøkelsen, og som oppga stemmegivning, er tatt med i tabellen. For RV og Andre partier er det for få personer med til å foreta prosentberegning.
Kilde: Valgundersøkelsen 2005 og 2009, Institutt for samfunnsforskning og Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller