Statistisk sentralbyrå

3 Hvor gikk 2005-velgerne? De ulike partiers velgere (2005), etter parti i 2009. Prosent1
Parti 2009 Parti 2005
I alt RV SV Ap V KrF Sp H FrP Andre Stemte ikke
I alt  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
Rødt 1 - 2 0 0 0 2 0 1 - 0
SV 9 - 57 3 2 0 0 1 2 - 8
Ap 30 - 16 73 17 3 20 8 10 - 19
V 4 - 3 2 30 3 2 2 2 - 3
KrF 4 - 0 0 2 69 2 0 1 - 0
Sp 6 - 6 2 0 0 64 0 1 - 4
H 18 - 6 6 30 11 0 73 15 - 14
FrP 16 - 2 6 5 8 4 11 58 - 14
Andre 1 - 1 0 0 0 0 0 1 - 0
Stemte ikke 11 - 7 8 14 6 6 5 9 - 38
                       
Antall svar  690 11 68  194 43 35 50 92  112 8 77
1  Bare personer som var med både i 2005- og 2009-undersøkelsen, og som oppga stemmegivning, er tatt med i tabellen. For Rødt og Andre er det for få personer med til å foreta prosentberegning.
Kilde: Valgundersøkelsen 2005 og 2009, Institutt for samfunnsforskning og Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller