Statistisk sentralbyrå

1 Andel helsearbeidere i alt (kvinner), ulike typer kvinnelige helsearbeidere og sysselsatte kvinner ellers, etter ergonomiske arbeidsforhold og risiko. 2006. Prosent
  Helsearbeidere Andre sysselsatte kvinner
  Totalt Leger m.fl. Sykepleiere m.fl. Hjelpepleiere m.fl. Ufaglærte
Ergonomiske arbeidsforhold            
Sitter på huk/står på kne 12 2 6 15 26 4
Står eller går 81 52 80 85  100 51
Må løfte i ubekvemme stillinger 13 8 8 15 13 5
Arbeider med hendene løftet 6 4 8 7 2 7
Arbeider i framoverbøyd stilling uten støtte 6 4 4 7 6 4
Arbeider med gjentatte eller ensidige bevegelser 22 29 15 21 53 45
Må løfte minst 20 kg 5 eller flere ganger daglig 18 12 21 19 6 3
Må løfte minst 10 kg 5 eller flere ganger daglig 25 14 22 28 8 9
Risiko            
Stor risiko for arbeidsulykker 8 5 6 10 - 2
Stor risiko for belastningsskader 38 30 33 41 34 20
Stor risiko for andre helseplager 10 12 10 10 5 5
Kan sette eget eller andres liv i fare ved feil 43 67 59 35 11 18
Kilde: Levekårsundersøkelsen, arbeidsmiljø, 2006, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller