Statistisk sentralbyrå

2 Kvinners månedslønn i prosent av menns lønn per 3. kvartal 20081, blant alle ansatte, etter næring. Kroner
Næring Månedslønn Kvinners lønn i prosent av menns lønn
I alt Menn Kvinner
Alle ansatte 34 200 36 500 31 100 85,2
         
Privat sektor 34 700 36 700 30 600 83,4
Av dette:        
Industri 33 700 34 500 30 700 89,0
Varehandel 31 700 34 300 27 600 80,5
         
Finanstjenester 47 700 57 500 37 500 65,2
         
Offentlig sektor 33 000 35 800 31 600 88,3
Av dette:        
Stat 35 100 36 800 33 200 90,2
Kommune og fylkeskommune 30 100 32 200 29 500 91,6
Skoleverket 35 000 35 800 34 600 96,6
Helseforetak 35 300 41 200 33 300 80,8
1  Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent (se tekstboks).
Kilde: Lønnsstatistikk alle ansatte, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller