Statistisk sentralbyrå

1 Økonomi
    1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Realøkonomi                                                            
12.1. Konsum i husholdninger mv.   .. .. .. .. .. 9,2 5,0 -0,6 -2,1 -0,6 0,7 2,1 2,4 2,3 3,4 3,6 6,3 3,1 2,8 3,7 4,2 2,1 3,1 2,8 5,6 4,0 4,8 6,0 1,4
                                                             
12.2. Konsum i offentlig forvaltning   .. .. .. .. .. 2,3 2,1 4,6 0,2 2,0 5,3 5,3 5,6 2,6 1,5 0,6 2,7 3,3 3,4 3,1 1,9 4,6 3,1 1,7 1,5 0,7 1,9 3,4 3,8
                                                             
12.3. Bruttoinvestering i fast realkapital   .. .. .. .. .. -4,0 7,6 0,3 -1,8 -6,9 -12,1 -0,3 -2,3 6,3 5,3 3,9 10,2 15,8 13,6 -5,4 -3,5 -1,1 -1,1 0,2 10,2 13,3 11,7 8,4 3,9
Utvinning og rørtransport   .. .. .. .. .. -10,1 -3,6 -6,4 -18,7 3,3 -2,5 30,9 12,2 11,9 -5,0 -14,3 -5,7 24,8 22,2 -13,0 -22,9 -4,6 -5,4 15,9 10,2 18,8 4,3 5,5 6,6
Fastlands-Norge   .. .. .. .. .. 6,2 13,8 0,1 -6,4 -14,1 -8,8 -3,7 -2,9 -1,7 13,5 13,3 11,3 12,2 9,4 0,2 -1,4 3,9 2,3 -3,6 9,3 12,7 11,9 9,3 2,4
Næringer   .. .. .. .. .. 10,9 16,3 -4,1 -9,5 -20,9 -6,1 -6,2 -4,5 2,1 16,4 18,2 17,1 10,1 10,4 -1,0 -0,4 2,5 4,0 -11,6 8,4 19,2 17,1 12,2 6,8
Bolig   .. .. .. .. .. -0,9 7,8 3,2 -6,9 -12,5 -17,8 -15,2 -9,2 -0,8 24,5 10,5 2,8 12,6 7,7 3,0 5,6 8,1 -0,7 1,9 16,3 10,8 4,1 5,3 -8,1
Offentlig forvaltning   .. .. .. .. .. 1,7 14,1 12,1 5,3 4,1 -4,7 13,2 4,8 -9,0 0,1 5,0 5,0 12,1 8,5 0,4 -11,2 2,7 1,7 10,4 2,5 1,3 11,6 7,9 5,8
                                                             
12.4. Etterspørsel fra Fastlands-Norge1   .. .. .. .. .. 7,0 6,3 0,7 -2,6 -3,1 -0,1 1,9 2,4 1,8 4,3 4,3 6,2 4,7 4,2 2,9 2,6 3,0 3,0 1,4 5,0 4,6 5,3 6,0 2,2
                                                             
12.5. Lagerendring2   .. .. .. .. .. 1,4 2,1 -1,2 -1,3 -0,2 1,2 -0,4 -0,2 0,0 1,0 1,6 -2,1 0,8 0,4 -1,0 1,2 -1,3 0,1 -0,2 1,2 0,4 0,0 -1,5 0,1
                                                             
12.6. Eksport   .. .. .. .. .. 7,2 2,3 1,1 6,3 10,9 8,6 6,1 4,8 3,1 8,4 5,0 10,0 7,8 0,7 2,8 3,2 4,3 -0,3 -0,2 1,1 1,1 0,0 2,5 1,4
Råolje og naturgass   .. .. .. .. .. 5,0 9,7 13,8 13,1 25,0 3,4 16,5 11,2 6,1 13,7 10,0 13,4 4,1 -5,8 0,4 3,8 6,6 2,4 -0,6 -0,5 -5,0 -6,5 -2,6 -1,5
Tradisjonelle varer   .. .. .. .. .. 2,7 -3,1 6,6 8,3 6,9 8,7 -1,1 5,5 3,6 11,9 3,6 10,5 7,5 5,5 2,3 3,3 1,8 0,6 2,9 3,4 5,0 6,2 8,7 4,8
                                                             
12.7. Import   .. .. .. .. .. 8,8 11,7 -6,4 -2,4 2,1 2,5 0,4 1,7 4,8 5,8 5,8 8,8 12,5 8,8 -1,6 2,0 1,7 1,0 1,4 8,8 8,7 8,4 7,5 4,4
Tradisjonelle varer   .. .. .. .. .. 13,5 12,9 -6,3 -5,8 -4,9 8,3 2,2 5,2 2,1 14,7 9,5 10,7 8,5 9,3 -1,9 2,5 4,5 3,0 5,2 10,9 8,1 11,5 6,7 2,7
                                                             
12.8. Bruttonasjonalprodukt   .. .. .. .. .. 5,4 4,0 1,8 -0,2 1,0 1,9 3,1 3,5 2,8 5,1 4,2 5,1 5,4 2,7 2,0 3,3 2,0 1,5 1,0 3,9 2,7 2,3 3,1 2,1
Fastlands-Norge   .. .. .. .. .. 5,8 3,5 1,4 -1,1 -1,5 0,9 1,5 2,6 2,8 3,6 3,3 4,1 5,2 4,1 2,6 2,9 2,0 1,4 1,3 4,4 4,6 4,9 6,1 2,6
Industri og bergverk   .. .. .. .. .. 3,5 -0,2 2,2 -4,8 -3,5 -1,2 -2,2 0,7 1,7 2,9 0,5 4,3 4,4 -0,9 0,1 -0,6 -0,5 -0,4 3,0 5,7 4,2 3,1 5,4 2,9
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart   .. .. .. .. .. 3,7 6,2 4,6 7,3 26,1 8,5 12,3 8,4 2,5 13,5 9,0 11,1 6,4 -3,9 -1,7 5,1 1,8 1,9 0,0 1,7 -3,8 -5,3 -4,9 0,8
                                                             
Arbeidsmarked                                                            
12.9. Utførte timeverk i Fastlands-Norge   .. .. .. .. .. 2,4 3,2 0,4 -0,3 -3,5 -1,7 -1,6 0,4 0,5 1,3 1,1 1,6 2,5 2,5 0,7 -0,7 -1,6 -0,9 -2,1 1,7 1,4 3,1 4,3 3,3
                                                             
12.10. Sysselsatte personer   .. .. .. .. .. 2,7 3,0 2,1 -0,7 -2,5 -0,8 -1,0 -0,3 -0,2 1,5 2,5 2,0 2,9 2,7 0,9 0,6 0,3 0,3 -1,0 0,4 1,1 3,6 4,1 3,1
                                                             
12.11. Arbeidstilbud3   .. .. .. .. .. 2,0 2,3 2,2 0,4 -1,0 -0,6 -0,9 0,2 0,0 1,0 2,1 2,0 2,1 1,7 0,5 0,7 0,5 0,7 -0,1 0,3 0,7 2,0 2,5 3,4
                                                             
12.12. Yrkesandel (nivå)4   .. .. .. .. .. 69,8 70,9 71,9 71,6 70,6 69,9 69,0 68,8 68,6 69,1 70,1 71,4 72,7 73,9 72,3 72,5 72,5 72,5 71,9 71,6 71,4 72,0 72,8 73,9
                                                             
12.13. Arbeidsledighetsrate (nivå)   .. .. .. .. .. 2,6 2,0 2,1 3,2 4,9 5,2 5,5 5,9 6,0 5,4 4,9 4,8 4,0 3,2 3,2 3,4 3,6 3,9 4,5 4,5 4,6 3,4 2,5 2,6
                                                             
Priser og lønninger                                                            
12.14. Lønn per normalsårsverk   .. .. .. .. .. 7,5 9,1 8,7 6,0 4,3 4,8 5,1 3,9 3,4 3,1 3,3 4,4 4,8 6,5 5,4 4,6 5,3 5,4 3,7 4,6 3,8 4,8 5,6 5,8
                                                             
12.15. Konsumprisindeksen (KPI)   .. .. .. .. .. 5,6 7,1 8,7 6,7 4,6 4,1 3,5 2,3 2,3 1,4 2,5 1,2 2,6 2,2 2,3 3,1 3,0 1,3 2,5 0,5 1,5 2,3 0,7 3,8
                                                             
12.16. Konsumprisindeksen (KPI) justert for avgiftsendringer og uten energivarer   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2,6 2,3 1,1 0,3 1,0 0,8 1,4 2,6
                                                             
12.17. Eksportpris tradisjonelle varer   .. .. .. .. .. 3,7 -2,8 5,8 11,3 6,4 -4,8 -1,1 -6,9 -0,6 2,4 7,4 -2,4 -0,5 1,9 -0,5 11,8 -1,8 -9,1 -0,9 8,5 4,1 11,4 2,5 2,3
                                                             
12.18 Importpris tradisjonelle varer   .. .. .. .. .. 4,9 -0,4 4,9 3,2 5,1 0,1 -1,4 -3,3 0,8 1,1 0,8 -0,5 -1,3 0,7 -2,9 6,5 -1,6 -7,2 -0,4 4,0 0,5 4,0 3,7 3,2
                                                             
12.19. Boligpris5   .. .. .. .. .. 13,1 18,6 11,0 -0,3 -9,1 -7,1 -5,3 -5,0 0,8 13,0 7,6 8,4 10,9 9,7 11,2 15,7 7,0 5,0 1,7 7,7 9,5 13,7 12,6 -1,1
                                                             
Inntekter, renter og valuta                                                            
12.20. Husholdningenes realdisponible inntekt   .. .. .. .. .. 2,0 2,0 -0,1 2,1 2,3 2,5 2,8 4,0 3,5 1,4 2,7 3,2 3,8 5,3 2,4 3,4 -0,3 7,9 4,4 3,6 7,6 -6,4 5,9 2,9
                                                             
12.21. Husholdningenes sparerate (nivå)   .. .. .. .. .. -1,8 -4,7 -4,6 -1,3 1,1 2,3 3,1 5,2 6,2 5,3 4,6 2,6 3,1 5,8 4,7 4,3 3,1 8,4 9,1 7,4 10,2 0,1 0,4 2,0
                                                             
12.22. Pengemarkedsrente (nivå)   .. .. .. .. .. 12,5 14,4 14,7 13,5 11,4 11,5 10,6 11,8 7,2 5,9 5,5 4,9 3,7 5,8 6,5 6,8 7,2 6,9 4,1 2,0 2,2 3,1 5,0 6,2
                                                             
12.23. Utlånsrente, banker (nivå)6   .. .. .. .. .. 13,3 14,7 16,3 16,6 15,1 14,3 13,9 13,4 11,2 8,3 7,7 7,1 5,9 7,9 8,4 8,0 8,8 8,4 6,5 4,2 3,9 4,3 5,7 7,3
                                                             
12.24. Realrente etter skatt (nivå)   .. .. .. .. .. 3,1 2,5 2,7 4,8 5,8 5,5 6,1 7,3 5,8 4,6 3,1 3,9 1,7 3,1 3,7 2,7 3,3 4,8 2,2 2,5 1,3 0,7 3,3 1,5
                                                             
12.25. Importveid kronekurs (44 land)7   .. .. .. .. .. 2,2 6,7 3,8 0,4 0,2 -0,2 1,7 -1,4 2,3 -0,2 -4,4 -0,4 -0,4 2,5 -1,2 2,9 -3,1 -8,5 1,3 3,0 -3,9 0,7 -1,8 0,0
                                                             
Utenriksøkonomi                                                            
12.26. Driftsbalansen, mrd. kroner   .. .. .. .. .. 26,1 -34,7 -29,4 -26,2 -0,7 18,4 28,4 27,8 25,0 26,3 33,2 70,7 70,5 -3,6 69,5  222,4  247,5  192,3  195,9  221,6  316,6  372,1  362,3  496,4
                                                             
12.27. Driftsbalansen i prosent av BNP   .. .. .. .. .. 4,8 -6,2 -4,8 -4,1 -0,1 2,5 3,7 3,5 3,0 3,0 3,5 6,9 6,3 -0,3 5,6 15,0 16,1 12,6 12,3 12,7 16,3 17,2 15,9 19,5
                                                             
Utlandet                                                            
12.28. Eksportmarkedsindikator   .. .. .. .. .. 6,2 5,7 7,9 7,3 7,5 3,9 0,8 2,8 -1,4 9,3 7,3 5,9 9,3 8,3 6,9 11,7 0,8 2,1 4,4 7,0 6,3 8,5 7,2 1,6
                                                             
12.29. Konsumpris euro-området   .. .. .. .. .. 4,6 2,3 2,7 3,4 4,7 5,5 4,5 3,7 3,0 2,7 2,6 2,1 1,6 1,1 1,1 2,1 2,3 2,3 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 3,3
                                                             
12.30. 3 måneders rente euro (nivå)   .. .. .. .. .. 9,2 7,8 7,3 7,4 9,4 10,3 9,8 10,4 8,0 5,9 5,9 4,4 4,2 4,2 2,9 4,4 4,2 3,3 2,3 2,1 2,2 3,1 4,3 4,6
                                                             
12.31. Råoljepris i kroner (nivå)8   .. .. .. .. ..  237  106  124 97  125  147  130  119  120  111  107  133  135 96  141  251  223  198  201  255  355  423  422  536
1  Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.
2  Endring i lagerendring i prosent av BNP.
3  Summen av ledige ifølge Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) og sysselsetting ekskl. utlendinger i utenriks sjøfart ifølge nasjonalregnskapet.
4  Summen av ledige ifølge Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) og sysselsetting ekskl. utlendinger i utenriks sjøfart ifølge nasjonalregnskapet som andel av middelfolkemengden.
5  Selveier.
6  Husholdningenes lånerente i private finansinstitusjoner. Gjennomsnitt for året.
7  Positivt fortegn innebærer depresiering.
8  Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend.
Kilde: 12.1-12.10, 12.14, 12.17-12.21, 12.24: Nasjonalregnskapet. 12.11-12.12: Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) og Nasjonalregnskapet. 12.13: Arbeidskraftundersøkelsene (AKU). 12.15-12.16: Konsumprisindeksen (KPI). 12.22-12.23, 12.25, 12.28-12.31: Norges Bank. 12.26: Utenriksregnskapet. 12.27: Utenriksregnskapet og Nasjonalregnskapet.

Standardtegn i tabeller