Statistisk sentralbyrå

1 Trygd, sosialhjelp og barnevern
  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Pensjon                                                          
7.1. Gjennomsnittlig alderspensjon. 2008-kroner .. .. .. .. 78 979 82 903 85 080 85 536 85 109 87 331 88 801 91 753 93 547 95 027 97 565  100 169  104 613  107 200  116 135  118 942  121 972  126 001  132 374  137 513  143 227  148 375  152 268  162 075  168 218
Kvinner .. .. .. .. 75 236 77 019 78 376 .. 76 955 78 258 79 038 81 854 82 987 83 738 85 555 87 876 91 399 93 337  102 693  104 826  107 157  110 406  115 701  119 743  124 255  128 477  131 518  139 930  145 336
Menn .. .. .. .. 87 539 91 453 94 899 .. 97 059  100 618  103 099  106 232  109 002  111 536  115 118  118 160  123 928  127 344  135 607  139 303  143 268  148 346  156 199  162 736  169 952  176 223  180 993  193 238  199 220
                                                           
7.2. Gjennomsnittlig alderspensjon som andel av gjennomsnittslønn1. Prosent .. .. .. .. 30,2 31,2 31,4 29,4 31,2 32,2 32,7 33,3 33,4 33,6 33,8 34,4 34,9 34,9 36,4 36,1 36,6 36,6 36,9 38,0 38,4 38,6 38,7 39,1 39,9
                                                           
7.3. Minstepensjon for enslig. 2008-kroner2 72 529 73 609 74 032 74 690 75 321 76 531 78 154 77 024 77 667 77 630 77 513 78 541 79 428 79 457 80 307 81 169 83 328 85 232 94 080 99 271  100 547  102 905  106 791  109 006  112 404  114 941  116 604  124 460  136 297
                                                           
7.4. Minstepensjon som andel av gjennomsnittslønn1. Prosent .. .. .. .. 30,2 31,2 31,4 29,4 31,2 32,2 32,7 33,3 33,4 33,6 33,8 34,4 34,9 34,9 36,4 36,1 36,6 36,6 36,9 38,0 38,4 38,6 38,7 30,0 32,3
                                                           
7.5. Minstepensjonister blant alderspensjonistene. Prosent 74,1 72,6 69,9 67,8 64,9 62,3 59,6 56,8 53,8 51,4 48,9 48,2 45,7 43,4 41,7 41,2 39,1 37,3 41,1 39,8 37,7 36,1 34,9 33,4 31,9 30,5 29,0 27,6 29,9
Menn .. .. .. .. 40,3 36,9 33,6 30,2 26,9 24,9 22,3 21,4 18,9 17,0 16,3 15,6 14,1 12,9 15,0 13,7 12,7 11,8 11,0 10,3 9,7 9,1 8,5 8,0 8,9
Kvinner .. .. .. .. 82,0 79,8 77,5 75,1 72,2 69,5 67,0 66,6 64,0 61,5 59,1 58,7 56,3 54,1 59,1 57,0 55,1 53,1 51,6 49,6 47,7 45,8 43,8 41,9 45,3
                                                           
7.6. Gjennomsnittlig bruttoinntekt for alderspensjonister. 2008-kroner .. .. .. .. .. ..  129 430 .. .. ..  141 393 .. ..  149 407 .. .. ..  160 173  170 819  180 269  187 327  192 059  203 288  208 113  213 552  234 035  224 576  247 945 ..
Menn .. .. .. .. .. ..  168 905 .. .. ..  184 217 .. ..  193 189 .. .. ..  209 098  218 548  229 553  239 961  243 620  259 195  265 246  273 442  308 525  282 629  313 592 ..
Kvinner .. .. .. .. .. ..  102 874 .. .. ..  112 683 .. ..  119 741 .. .. ..  126 799  138 163  146 297  150 962  156 371  164 497  168 250  171 576  181 529  183 155  200 579 ..
                                                           
7.7. Uførepensjonister. Prosent av befolkningen 18-67 år3 6,1 6,1 6,2 6,4 6,9 7,0 7,1 7,6 7,9 8,2 8,4 8,6 8,4 8,3 8,3 8,3 8,4 8,6 9,1 9,6 9,9 10,0 10,2 10,4 10,7 10,9 11,0 11,0 11,0
Menn 5,9 5,8 5,8 6,0 6,4 6,5 6,6 6,9 7,0 7,3 7,4 7,5 7,4 7,2 7,2 7,2 7,2 7,3 7,7 8,1 8,3 8,4 8,5 8,8 9,0 9,4 9,2 9,2 9,1
Kvinner 6,4 6,5 6,7 6,9 7,4 7,5 7,7 8,3 8,7 9,2 9,5 9,7 9,5 9,4 9,4 9,5 9,6 9,9 10,5 11,2 11,5 11,7 11,9 12,1 12,4 12,3 12,9 13,0 13,0
                                                           
7.8. Antall etterlatte ektefeller 16-66 år med etterlattepensjon 42 856 42 393 41 830 41 143 41 098 41 175 40 802 39 719 38 341 35 828 35 718 34 881 34 149 33 629 32 638 31 877 30 895 29 956 29 288 28 034 27 087 26 511 25 914 25 246 24 632 24 209 24 009 23 310 22 905
Menn  784  793  846  973  964 1 114 1 171 1 102 1 135 1 097 1 484 1 585 1 580 1 690 1 698 1 854 1 808 1 910 2 236 2 089 2 001 2 059 2 056 2 041 2 112 2 124 2 280 2 225 2 430
Kvinner 42 072 41 600 40 984 40 170 40 134 40 061 39 631 38 617 37 206 34 731 34 234 33 296 32 569 31 939 30 940 30 023 29 087 28 045 27 052 25 945 25 086 24 452 23 858 23 205 22 520 22 085 21 729 21 085 20 475
                                                           
7.9. Antall mottakere av avtalefestet pensjon (AFP) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 21 573 25 628 31 576 32 558 33 475 34 140 35 613 37 395 41 282 44 251 48 428
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9 106 10 722 13 377 13 995 14 395 14 756 15 634 16 805 18 948 20 739 23 054
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12 467 14 906 18 199 18 563 19 080 19 384 19 979 20 590 22 334 23 512 25 374
                                                           
Trygd                                                          
7.10. Helt arbeidsledige med dagpenger i prosent av alle helt ledige .. .. .. .. .. .. .. .. 76 75 73 71 72 71 67 63 61 58 53 56 58 59 59 62 63 58 48 42 42
                                                           
7.11. Kvinner med fødselspenger. Prosent 55 57 58 60 64 64 .. 68 70 71 73 72 72 72 73 73 73 73 74 75 76 77 78 76 78 78 78 79 81
                                                           
7.12. Menn som har foreldrepenger mer enn seks uker. Prosent4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9 8 8 10 12 12 13 14 16 17 17
                                                           
Sosialhjelp5                                                          
7.13. Antall sosialhjelpsmottakere6 60 100 65 800 77 100 93 900  100 700  106 400  103 100  116 200  134 100  150 900  155 169  161 392  161 188  165 865  166 544  160 427  153 817  146 454  132 417  126 083  127 128  127 914  128 814  135 381  132 067  128 964  122 402  109 608  109 349
                                                           
7.14. Antall nye sosialhjelpsmottakere i løpet av året7 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 60 237 54 458 50 795 48 182 43 233 44 194 45 567 45 588 44 388 48 560 43 356 41 043 37 746 32 993 38 267
                                                           
7.15. Sosialhjelpsmottakere i fast-/heltidsarbeid8. Prosent 15,0 13,0 12,2 .. 12,0 12,3 .. 15,8 16,5 14,1 11,9 10,2 8,7 8,1 7,9 8,1 8,2 7,7 8,5 9,1 8,8 8,6 8,0 7,4 6,4 6,0 6,2 6,2 6,5
                                                           
7.16. Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp seks måneder eller mer per år9. Prosent 18,0 18,7 19,5 21,4 26,2 28,3 34,4 36,5 37,6 39,9 39,6 38,4 38,4 39,1 39,2 40,7 41,1 39,9 38,1 37,4 37,6 38,6 39,3 40,1 41,1 41,9 41,4 41,6 39,6
                                                           
7.17. Sosialhjelpsmottakere 20-24 år i prosent av befolkningen i samme alder10 3,6 4,0 4,9 6,0 6,5 6,8 6,4 7,0 7,9 9,3 9,5 10,1 10,3 10,9 10,8 10,2 9,7 9,0 7,8 7,5 7,6 7,5 7,7 8,3 8,3 8,2 7,6 6,3 5,9
                                                           
7.18. Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold. Prosent .. .. .. .. .. .. .. 23,5 24,4 25,7 27,2 29,2 33,4 35,1 39,0 41,3 42,8 43,1 45,3 45,8 45,0 44,6 44,4 45,7 45,9 44,9 44,9 44,3 43,4
                                                           
Barnevern                                                          
7.19. Ressurser i barnevernet. Antall årsverk                                                          
Kommunal barnevernstjeneste11 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  831 1 446 2 233 2 211 2 285 2 450 2 385 2 526 2 563 2 619 2 716 2 811 2 898 2 923 2 942 3 022 3 135 3 288 3 421
Barnevernsinstitusjoner .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 652 1 362 1 647 1 947 2 183 2 310 2 442 2 552 2 647 2 946 3 196 3 379 3 743 .. .. .. .. .. 4 401 ..
                                                           
7.20. Ressurser i barnevernet. Årsverk per 1 000 barn 0-17 år                                                          
Kommunal barnevernstjeneste11 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,8 1,5 2,3 2,2 2,3 2,4 2,3 2,4 2,5 2,4 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1
Barnevernsinstitusjoner .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,7 1,4 1,7 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,8 3,0 3,2 3,5 .. .. .. .. .. 4,0 ..
                                                           
7.21. Barnevernstiltak. Barn per 1 000 barn 0-17 år12 8,0 7,6 8,4 10,1 10,9 11,5 .. 9,9 10,2 10,6 12,3 14,0 18,4 19,8 19,9 20,2 20,2 20,9 21,4 21,2 21,8 22,5 22,7 23,3 24,5 25,2 25,9 27,5 28,4
Barn med hjelpetiltak .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13,8 14,6 15,1 15,5 16,3 16,7 16,5 16,9 17,6 17,5 18,0 19,1 19,7 20,3 21,8 22,6
Barn med omsorgstiltak .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6,0 5,3 5,0 4,7 4,6 4,7 4,7 4,8 4,9 5,1 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8
1  Gjennomsnittlig lønn per normalårsverk.
2  Grunnbeløpet fastsettes 1. mai hvert år. Fra 2007 er grunnbeløpet fra 1. mai lagt til grunn ved utregning av minstepensjon. For tidligere årganger er minstepensjonen regnet ut fra et gjennomsnitt for året.
3  For år før 1991 er øvre aldersgrense 66 år. For 1999 er nedre aldersgrense 17 år. For år før 1999 er nedre aldersgrense 16 år.
4  Ikke alle fedre tar ut foreldrepenger. Dette kan skyldes at far enten ikke ønsker å ta ut foreldrepenger, eller at han ikke har rett på eller mulighet til å ta ut foreldrepermisjon.For mer detaljerte tall se: http://www.nav.no/189218.cms.
5  For 7.13-7.18: Alle tall for 2003 og 2004 innholder også mottakere av introduksjonsstønad og kan derfor ikke direkte sammenlignes med tidligere år, eller med hverandre.
6  Før 1986: sosialhjelpstilfeller. Personer som mottok sosialhjelp i flere kommuner ble da talt med flere ganger. Med den gamle tellemåten ville det ha vært 7 900 flere sosialhjelpsmottakere (sosialhjelpstilfeller) i 1986. Fra og med 1997 inkluderes kun mottakere med et positivt beløp. Omleggingen i 1997 førte til omtrent 200 færre mottakere dette året.
7  Personer som mangler fødselsnummer er fordelt på kategoriene "nye klienter" og "gjengangere" i samme størrelsesforhold som de med kjent fødselsnummer.
8  Brudd i tidsserien i 1986 og 1997 (se note 6). Omleggingen i 1986 førte til om lag 0,5 prosentpoengs økning i andelen sosialhjelpsmottakere som var i arbeid i 1986. Noe av nedgangen i andelen klienter som var i arbeid fra 1991 til 1992, skyldes omlegging av statistikken i 1992.
9  Brudd i tidsserien i 1986 og i 1997 (se note 6). Omleggingen i 1986 førte til en økning i andelen klienter som mottok sosialhjelp seks måneder eller mer, med om lag 3 prosentpoeng dette året.
10  Brudd i tidsserien i 1986 og i 1997 (se note 6). Endringen førte til en reduksjon i andelen sosialhjelpsmottakere 20-24 år med om lag 0,5 prosentpoeng i 1986.
11  Fra 2001 inneholder tallet både besatte og ubesatte stillinger. I øvrige publiseringer inngår bare besatte stillinger.
12  Fra 1992 er både teller og nevner barn 0-17 år. I publiseringene i KOSTRA og Hjulet inngår alle barn med tiltak i telleren, også de 18 år og over.
Kilde: 7.1, 7.3, 7.5, 7.7, 7.8, 7.9 og 7.12: NAV (tidligere Rikstrygdeverket). 7.2 og 7.4: NAV (tidligere Rikstrygdeverket) og Nasjonalregnskapsstatistikk. 7.6: Inntekts- og formuesundersøkelsene. 7.10: NAV (tidligere Aetat). 7.11: NAV (tidligere Rikstrygdeverket), Befolkningsstatistikk. 7.13-7.18: Sosialhjelpsstatistikk. 7.19-7.21: Barnevernsstatistikk.

Standardtegn i tabeller