Statistisk sentralbyrå

5 Inntekt, lønn og forbruk
Inntekt og lønn 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
6.1. Inntekt etter skatt per forbruksenhet1. Median. Index 1986 = 1002 .. .. .. .. .. ..  100  103  103 98  100  103  105  104  103  105  108  110  117  122  123  127  132  132  136  141  144  155 ..
                                                           
6.2. Inntekt etter skatt for husholdninger etter husholdningstype. Median                                                          
Alle .. .. .. .. .. ..  144 400  163 700  173 400  163 600  174 000  183 300  183 200  192 700  183 600  194 000  196 300  209 700  228 500  244 300  251 300  270 800  283 500  290 500  309 600  325 700  339 200  365 500 ..
Aleneboende under 45 år .. .. .. .. .. .. 92 700  108 600  116 200  109 600  116 500  127 700  131 000  124 500  126 100  125 900  137 700  141 900  153 900  165 400  173 100  180 500  184 800  186 900  191 500  199 100  207 100  221 600 ..
Aleneboende 45-64 år .. .. .. .. .. .. 90 700  100 200  105 700  107 800  110 900  114 200  118 500  130 900  125 000  136 600  138 700  146 600  153 900  163 900  170 500  182 700  189 300  194 800  199 000  209 500  219 600  236 700 ..
Aleneboende 65 år og eldre .. .. .. .. .. .. 54 800 62 500 66 700 67 700 73 300 80 600 82 200 81 400 79 300 86 200 90 200 94 600  103 400  112 000  114 900  124 900  129 900  136 700  143 100  150 600  158 200  173 100 ..
Par uten barn under 45 år .. .. .. .. .. ..  183 100  216 200  222 500  243 600  225 100  246 300  261 100  258 900  252 200  264 500  273 100  290 400  318 800  331 900  351 500  380 600  389 600  399 100  404 800  421 100  443 900  479 600 ..
Par uten barn 45-64 år .. .. .. .. .. ..  177 400  189 400  208 300  218 200  232 300  248 700  264 200  274 800  269 700  280 700  283 200  305 300  329 700  341 500  357 300  373 900  403 600  414 200  426 200  452 400  472 100  511 900 ..
Par uten barn 65 år og eldre .. .. .. .. .. ..  114 400  125 500  135 500  140 300  143 900  163 500  167 200  168 900  170 300  172 700  177 000  189 400  203 600  221 800  231 900  248 000  266 800  284 700  288 800  309 300  327 600  359 900 ..
Par med barn 0-6 år .. .. .. .. .. ..  188 600  207 400  226 300  237 600  254 200  275 100  291 700  291 300  301 900  307 900  324 900  336 000  360 800  386 700  403 600  427 100  451 000  466 200  470 500  494 600  518 200  559 800 ..
Par med barn 7-17 år .. .. .. .. .. ..  226 800  250 300  264 900  265 200  279 200  301 300  316 100  317 600  326 400  336 400  351 800  373 200  400 100  422 400  443 500  470 200  494 900  510 200  518 200  548 700  575 000  624 700 ..
Par med barn 18 år og eldre .. .. .. .. .. ..  241 100  268 300  278 900  284 700  306 600  332 100  340 700  349 800  359 000  370 900  391 000  406 300  445 000  461 200  492 200  525 200  547 900  549 600  566 700  600 200  627 700  683 300 ..
Mor/far m/barn 0-17 år .. .. .. .. .. ..  111 900  131 900  138 500  140 500  146 200  159 300  161 600  154 700  168 200  171 900  185 300  197 400  217 200  230 000  229 100  253 200  256 000  267 700  271 100  280 400  292 800  312 400 ..
Mor/far m/barn 18 år eldre .. .. .. .. .. ..  155 400  174 400  188 300  185 100  194 800  200 700  208 700  213 700  216 600  219 700  223 900  244 600  250 400  271 600  300 600  305 800  321 300  323 000  332 800  348 000  363 600  394 800 ..
                                                           
6.3. Bruttofinanskapital3 i faste priser, indeks 1986=1002 .. .. .. .. .. ..  100  101  104  104  103 97 96  104  104  108  112  119  140  155  164  165  164  172  195  208  238  268 ..
                                                           
6.4. Husholdninger med gjeld større enn tre ganger samlet inntekt. Prosent .. .. .. .. .. .. 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 8 9 11 12 13 ..
                                                           
6.5. Husholdninger der hovedinntektstaker er 25-35 år med gjeld større enn tre ganger samlet inntekt. Prosent .. .. .. .. .. .. 10 9 9 11 10 9 8 7 7 7 8 8 6 8 11 13 14 17 17 20 23 24 ..
                                                           
6.6. Kapitalinntekt i prosent av samlet inntekt .. .. .. .. .. .. 5 6 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 5 7 8 5 8 8 9 13 5 6 ..
                                                           
6.7. Kapitalutgifter (renteutgifter) i prosent av samlet inntekt .. .. .. .. .. .. 12 13 14 14 14 14 12 10 7 7 6 5 6 7 7 8 8 7 5 5 6 7 ..
                                                           
6.8. Kvinners lønn i prosent av menns lønn per 3. kvartal. Alle ansatte .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 83,6 83,4 83,5 83,3 83,9 84,3 84,5 84,7 84,7 84,1 85,2
Av dette:                                                          
Privat sektor .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 81,9 82,7 82,7 82,7 82,7 83,5 83,5 83,8 83,6 83,0 83,4
Offentlig sektor .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 87,6 87,3 86,4 86,2 87,1 86,7 87,0 87,4 87,9 88,0 88,3
                                                           
6.9. Husholdninger med bankinnskudd tilsvarende minstepensjon. Prosent .. .. .. .. .. .. 50 50 51 51 50 45 43 43 41 41 40 39 39 39 40 41 42 42 44 44 46 46 ..
                                                           
6.10. Husholdninger som har yrkesinntekt som viktigste inntektskilde. Prosent .. .. .. .. .. .. 70 70 70 66 66 65 63 64 63 64 65 65 66 66 66 66 65 65 66 65 67 68 ..
                                                           
6.11. Husholdninger som har pensjon/trygd som viktigste inntektskilde. Prosent .. .. .. .. .. .. 27 26 27 29 29 27 29 29 29 28 27 27 28 27 27 27 27 28 27 27 27 26 ..
                                                           
6.12. Parhusholdninger 25-54 år med minst to yrkesaktive4. Prosent .. .. .. .. .. .. 69 70 70 69 71 73 72 73 73 74 75 75 75 74 75 76 75 74 74 74 74 76 ..
                                                           
6.13. Utlignet skatt i prosent av samlet inntekt .. .. .. .. .. .. 24 25 25 25 24 24 23 23 24 24 25 25 25 25 25 25 24 24 24 23 25 25 ..
                                                           
6.14. Andel av total inntekt etter skatt per forbruksenhet1                                                          
Tidelen personer med lavest inntekt .. .. .. .. .. .. 4,5 4,5 4,5 4,3 4,4 4,4 4,3 4,3 4,1 4,2 4,2 4,2 4,4 4,4 4,2 4,4 4,0 4,0 4,0 3,7 4,1 4,0 ..
Tidelen personer med høyest inntekt .. .. .. .. .. .. 18,1 18,4 18,5 19,8 18,7 19,1 19,0 19,7 20,3 20,1 21,1 21,5 20,8 21,3 23,2 19,7 23,1 24,0 25,1 29,4 20,6 21,4 ..
                                                           
6.15. P90/P10. Forholdstallet mellom inntekten til den personen i fordelingen som har høyere inntekt enn 90 prosent av alle (P90) og inntekten til den personen som har lavere inntekt enn 90 prosent av alle andre (P10) .. .. .. .. .. .. 2,6 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,6 2,7 2,6 2,7 2,6 2,7 ..
                                                           
6.16. Gini-koeffisienten5 .. .. .. .. .. .. 0,208 0,209 0,209 0,226 0,214 0,217 0,219 0,226 0,235 0,231 0,240 0,243 0,233 0,236 0,257 0,223 0,258 0,267 0,276 0,319 0,235 0,244 ..
                                                           
6.17. Personer med inntekt etter skatt per forbruksenhet under gitt avstand til median. Prosent                                                          
Under 60 prosent. EU-skala .. .. .. .. .. .. 10,3 10,7 10,0 10,6 10,2 9,9 10,2 10,6 11,6 10,7 11,1 10,7 9,7 9,9 9,9 9,2 9,9 9,7 9,2 9,6 9,7 10,0 ..
Under 50 prosent. OECD-skala .. .. .. .. .. .. 2,6 2,9 2,9 3,3 2,9 3,1 3,1 3,1 3,5 3,2 3,4 3,3 3,0 2,8 3,3 3,1 3,7 3,8 3,8 4,0 4,2 4,4 ..
                                                           
6.18. Personer med vedvarende lav inntekt etter skatt per forbruksenhet under gitt avstand til median. Prosent                                                          
Under 60 prosent. EU-skala .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8,9 8,1 8,2 7,8 8,1 7,9 8,5 7,9 7,9 8,1 ..
Under 50 prosent. OECD-skala .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2,0 1,9 1,7 1,8 2,1 2,4 3,0 3,0 2,9 3,0 ..
                                                           
6.19. Bruttofinanskapital3 for husholdningene med lavest og høyest bruttofinanskapital i prosent av samlet bruttofinanskapital for alle husholdninger                                                          
De 50 prosent med lavest bruttofinanskapital3 .. .. .. .. .. .. 6,1 6,5 6,3 6,5 5,8 4,5 4,6 4,7 4,1 4,4 4,0 4,0 3,8 3,8 3,7 4,1 4,1 4,1 4,0 3,9 3,8 3,6 ..
De 10 prosent med høyest bruttofinanskapital3 .. .. .. .. .. .. 50,6 48,9 51,0 51,1 52,9 55,7 55,0 57,2 59,8 59,6 61,4 62,1 66,1 66,5 66,9 65,4 64,6 65,0 65,7 67,0 68,4 69,8 ..
                                                           
6.20. Husholdning som har hatt betalingsproblemer siste år6. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 14 11 11 10 9 8
                                                           
6.21. Husholdning som ikke disponerer privatbil av økonomiske årsaker. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8 8 9 7 7 7
                                                           
Forbruk                                                          
6.22. Prosentandel av total forbruksutgift som brukes til:                                                          
Matvarer7, 8 19,8 20,1 20,5 19,6 18,7 17,3 15,6 15,0 15,2 15,0 15,3 14,9 14,0 14,0 14,2 13,6 13,0 12,6 12,3 11,7 12,3 11,2 11,5 12,0 11,8 11,2 11,4 11,0 11,0
Bolig, lys og brensel7 18,3 17,7 17,8 19,2 19,8 20,7 21,4 22,7 25,6 26,4 26,4 25,9 26,3 25,2 24,6 22,1 22,0 21,5 20,5 24,8 23,7 25,0 26,2 25,5 25,7 27,4 30,1 30,0 30,0
Reiser og transport7 18,7 19,6 19,9 21,4 21,5 21,9 24,0 23,3 20,9 19,6 18,8 19,4 19,3 19,6 21,0 22,2 21,8 24,6 25,6 19,0 20,2 18,5 17,5 16,6 17,9 18,5 18,0 17,0 16,0
Kultur og fritid7 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12,3 12,3 13,6 12,4 12,1 12,9 12,2 11,5 13,0 13,0
                                                           
6.23. Husholdninger som eier bil. Prosent 61,6 65,2 65,7 69,5 69,5 71,5 70,1 72,9 73,7 73,6 73,9 73,8 76,1 75,1 76,1 73,1 73,3 76,5 77,6 78,0 78,9 73,6 80,1 77,4 75,9 79,3 80,9 80,0 79,0
                                                           
6.24. Husholdninger med to eller flere biler. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 18,6 19,1 19,5 18,9 23,0 20,3 23,2 22,7 22,2 23,1 25,2 27,0 25,0
                                                           
6.25. Husholdninger som eier fritidshus. Prosent 21,8 22,7 23,6 21,4 20,9 20,5 19,6 21,3 22,6 22,9 22,6 21,9 20,0 20,8 22,7 21,9 21,5 22,4 20,1 20,5 22,3 20,8 21,6 21,8 19,3 24,5 23,3 24,0 21,0
1  EU-skala.
2  Omregnet til 2006-kroner ved hjelp av konsumprisindeksen.
3  Bruttofinanskapital er verdsatt til ligningsverdi som i selvangivelsen, og omfatter bankinnskudd og andre verdipapirer.
4  Par med og uten barn, der hovedperson er 25-54 år.
5  Ginikoeffisenten er et summarisk mål på inntektsulikhet. Størrelsen på koeffisienten representerer den andelen av totalinntekten som må fordeles for å få full likhet. Ginikoeffisienten kan variere fra 0 (fullstendig likhet) til 1 (maksimal ulikhet).
6  Vært ute av stand til å betale regning for husleie, boliglån, elektrisitet og kommunale avgifter eller andre lån ved forfall i løpet av forrige år.
7  Brudd i tidsserien mellom 1998 og 1999 på grunn av endring i vare- og tjenestegrupperingen etter innføring av nytt vareinndelingsprinsipp (COICOP).
8  Matvarer kjøpt til hjemmet. Utgifter til restaurant- og kafébesøk inngår ikke som mat i undersøkelsen.
Kilde: 6.1-6.7, 6.9-6.19: Inntekts- og formuesundersøkelsen for husholdninger 1986-2003. Inntektsstatistikk for husholdninger 2004-2006. 6.8: Lønnsstatistikk alle ansatte. 6.20-6.21: Levekårsundersøkelsen EU-SILC. 6.22-6.25: Forbruksundersøkelsene.

Standardtegn i tabeller