Statistisk sentralbyrå

4 Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe, og bostedsstrøk, 2006-2008. I 2008-kroner
  Alle husholdninger Spredtholdninger bygde strøk Tettbygde strøk (utenom Oslo, Bergen og Trondheim Oslo, Bergen og Trondheim
Forbruksutgift i alt  380 300  349 100  388 500  382 800
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 44 200 45 900 45 100 40 400
Alkoholdrikker og tobakk 9 800 7 500 10 500 9 600
Klær og skotøy 20 100 14 800 21 200 21 600
Bolig, lys og brensel  116 100  105 400  115 200  127 300
Møbler og husholdningsartikler 23 500 20 800 24 700 22 200
Helsepleie 10 000 7 200 10 500 11 000
Transport 65 800 70 700 67 700 56 300
Post og teletjenester 7 200 6 800 7 100 7 900
Kultur og fritid 46 100 41 100 47 600 45 700
Utdanning 1 000  600  800 1 700
Restaurant- og hotelltjenester 13 000 9 100 13 000 16 300
Andre varer og tjenester 23 600 19 200 25 100 22 800
         
Antall husholdninger 3 257  646 2 027  584
Personer per husholdning 2,2 2,3 2,3 1,9
Kilde: Forbruksundersøkelsen 2006-2008, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller