Statistisk sentralbyrå

3 Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe, og landsdel, 2006-2008. I 2008-kroner
  Alle husholdninger Oslo og Akershus Hedmark og Oppland Sør-Østlandet Agder og Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge
Forbruksutgift i alt  380 300  419 500  347 500  396 300  396 200  364 700  361 100  329 300
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 44 200 44 500 41 900 45 300 47 000 44 200 41 600 43 000
Alkoholdrikker og tobakk 9 800 10 400 8 100 9 200 10 500 9 000 10 400 10 200
Klær og skotøy 20 100 22 800 19 000 18 200 23 500 20 400 17 300 16 900
Bolig, lys og brensel  116 100  136 800  103 500  117 000  118 500  104 100  109 200  106 000
Møbler og husholdningsartikler 23 500 26 600 21 200 23 500 26 200 20 400 19 700 23 600
Helsepleie 10 000 10 800 7 300 11 900 12 400 8 700 8 600 7 900
Transport 65 800 64 400 69 700 75 400 62 800 67 400 70 400 49 500
Post og teletjenester 7 200 8 900 6 000 6 600 7 700 6 300 7 300 6 500
Kultur og fritid 46 100 47 500 38 800 52 800 47 400 48 600 41 700 37 200
Utdanning 1 000 2 000  300  600 1 100 1 100  400  200
Restaurant- og hotelltjenester 13 000 18 500 9 700 10 800 14 400 12 100 12 300 9 300
Andre varer og tjenester 23 600 26 300 22 000 25 000 24 800 22 400 22 300 19 000
Kilde: Forbruksundersøkelsen 2006-2008, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller