Statistisk sentralbyrå

2 Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent og kvinners lønn i prosent av menns lønn per 3. kvartal 2008. Alle ansatte, etter sektor. Kroner
  Månedslønn Kvinners lønn i prosent av menns lønn
  I alt Menn Kvinner
Alle ansatte 34 200 36 500 31 100 85,2
Privat sektor 34 700 36 700 30 600 83,4
Av dette        
Finanstjenester 47 700 57 500 37 500 65,2
Varehandel 31 700 34 300 27 600 80,5
Industri 33 700 34 500 30 700 89,0
Offentlig sektor 33 000 35 800 31 600 88,3
Av dette        
Stat        
Kommune og fylkeskommune 30 100 32 200 29 500 91,6
skoleverket 35 000 35 800 34 600 96,6
Helseforetak 35 300 41 200 33 300 80,8
Kilde: Lønnsstatistikk alle ansatte, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller