Statistisk sentralbyrå

7 Befolkning
  1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1.1. Folkemengde 1. januar. Millioner 4,079 4,146 4,233 4,348 4,370 4,393 4,418 4,445 4,478 4,503 4,524 4,552 4,577 4,606 4,640 4,681 4,737 4,799
                                     
1.2. Folketilvekst i året. Promille 3,3 3,2 3,9 5,0 5,2 5,7 6,3 7,5 5,6 4,6 6,2 5,5 6,3 7,3 8,8 11,8 13,1 ..
                                     
1.3. Menn 80 år og over i prosent av alle menn 2,1 2,3 2,5 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,9 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Kvinner 80 år og over i prosent av alle kvinner 3,6 4,3 4,9 5,3 5,3 5,4 5,5 5,6 5,6 5,8 5,9 5,9 6,0 6,1 6,1 6,1 6,0 5,9
                                     
1.4. Antall levendefødte 51 039 51 134 60 939 60 292 60 927 59 801 58 352 59 298 59 234 56 696 55 434 56 458 56 951 56 756 58 545 58 459 60 497 ..
Levendefødte gutter per 100 jenter  106,7  105,9  105,4  105,9  107,0  105,7  104,9  103,6  105,7  105,0  104,5  105,7  105,2  104,9  105,0  105,4  106,0 ..
                                     
1.5. Samlet fruktbarhetstall (SFT)1 1,72 1,68 1,93 1,87 1,89 1,86 1,81 1,85 1,85 1,78 1,75 1,80 1,83 1,84 1,90 1,90 1,96 ..
                                     
1.6. Kvinnens alder ved første fødsel2 .. .. 25,5 26,5 26,7 27,0 27,2 27,2 27,3 27,5 27,7 27,9 28,0 28,1 28,1 28,1 28,1 ..
                                     
1.7. Menn som ikke er blitt fedre ved 50 års alder. Prosent .. .. 13,6 13,3 .. .. .. .. 14,4 .. .. .. .. 16,6 .. 18,0 18,8 ..
Kvinner som ikke er blitt mødre ved 45 års alder. Prosent 9,6 9,5 9,0 9,4 .. .. .. .. 11,2 .. .. .. .. 11,9 .. 12,0 12,5 ..
                                     
1.8. Menn som hadde 3 eller flere barn ved 50 års alder. Prosent .. .. 40,9 34,8 .. .. .. .. 32,6 .. .. .. .. 33,2 .. 33,2 33,1 ..
Kvinner som hadde 3 eller flere barn ved 45 års alder. Prosent 49,6 46,7 37,7 31,9 .. .. .. .. 32,3 .. .. .. .. 34,8 .. 34,8 34,1 ..
                                     
1.9. Levendefødte etter mors samlivsstatus. Prosent                                    
Gift .. .. .. .. .. .. .. 50,6 49,4 49,8 49,3 49,5 48,0 47,6 46,4 45,0 44,0 ..
Samboende .. .. .. .. .. .. .. 37,6 40,8 42,0 42,2 40,1 41,6 42,0 42,4 44,0 44,0 ..
Enslig .. .. .. .. .. .. .. 11,8 9,8 8,2 8,5 10,4 10,4 10,4 11,2 11,1 12,0 ..
                                     
1.10. Levendefødte av samboere og enslige. Prosent 14,5 25,8 38,6 47,6 48,3 48,7 49,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
                                     
1.11. Antall døde 41 340 44 372 46 021 45 190 43 860 44 595 44 112 45 170 44 002 43 981 44 465 42 478 41 200 41 232 41 253 41 954 41 712 ..
Menn 22 606 23 783 23 866 23 020 22 106 22 262 22 067 22 426 21 665 21 630 21 643 20 565 19 991 20 113 19 628 20 216 20 322 ..
Kvinner 18 734 20 589 22 155 22 170 21 754 22 333 22 045 22 744 22 337 22 351 22 822 21 913 21 209 21 119 21 625 21 738 21 390 ..
                                     
1.12. Fødselsoverskudd (fødte minus døde) 9 699 6 762 14 918 15 102 17 067 15 206 14 240 14 128 15 232 12 715 10 969 13 980 15 751 15 524 17 292 16 505 18 776 ..
                                     
1.13. Forventet levealder                                    
Menn 72,3 72,6 73,4 74,8 75,4 75,5 75,5 75,6 76,0 76,2 76,5 77,0 77,5 77,7 78,1 78,2 78,3 ..
Kvinner 79,2 79,4 79,8 80,8 81,1 81,0 81,3 81,1 81,4 81,5 81,5 81,9 82,3 82,5 82,7 82,7 83,0 ..
Menn ved 62 år 16,3 16,5 16,7 17,4 17,8 17,8 18,0 17,9 18,4 18,5 18,6 19,1 19,4 19,5 19,9 19,7 19,9 ..
Kvinner ved 62 år 20,4 21,0 21,0 21,6 22,0 21,9 22,2 22,0 22,3 22,3 22,5 22,6 23,1 23,2 23,2 23,2 23,3 ..
                                     
1.14. Ugifte menn ved 50 års alder. Beregnet prosent3 21,0 28,1 32,7 39,8 37,4 37,2 38,3 39,5 34,2 38,5 37,0 40,0 40,4 40,5 41,7 39,4 37,2 ..
Ugifte kvinner ved 50 års alder. Beregnet prosent3 15,2 21,3 26,7 35,0 32,4 32,1 33,4 34,7 29,9 34,3 33,6 35,7 36,5 36,2 38,5 35,7 33,4 ..
                                     
1.15. Forventet oppløste ekteskap etter 5 års varighet. Prosent 5,7 6,7 9,8 10,3 10,4 10,5 9,6 10,2 11,2 11,4 10,8 11,1 11,6 11,4 11,1 10,8 9,9 ..
Forventet oppløste ekteskap etter 10 års varighet. Prosent 12,3 14,7 21,9 22,8 21,9 21,7 20,3 20,6 23,1 23,9 23,4 23,8 24,2 24,1 23,2 21,5 21,0 ..
                                     
1.16. Samboende av alle i samliv, kvinner 20-44 år4. Prosent .. .. .. 31,8 32,8 33,3 35,3 38,8 35,1 38,7 39,9 43,1 43,2 44,1 42,2 39,9 41,9 ..
                                     
1.17. Enslige mødre m/hjemmeboende barn under 18 år i prosent av alle barnefamilier 10,4 .. 16,4 .. .. .. .. .. .. 16,9 .. .. .. 17,5 17,7 17,6 17,4 17,5
Enslige fedre m/hjemmeboende barn under 18 år i prosent av alle barnefamilier 1,4 .. 2,3 .. .. .. .. .. .. 2,8 .. .. .. 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9
                                     
1.18. Menn som bor alene i prosent av alle menn som bor i privathusholdninger, 18 år og over 11,6 .. 17,2 .. .. .. .. .. .. 20,9 .. .. .. 21,4 21,9 22,4 23,0 23,5
Kvinner som bor alene i prosent av alle kvinner som bor i privathusholdninger, 18 år og over 16,9 .. 19,9 .. .. .. .. .. .. 22,1 .. .. .. 22,4 22,5 22,7 22,9 23,0
Menn som bor alene i posent av alle menn som bor i privathusholdninger, 80-84 år 28,8 .. 29,8 .. .. .. .. .. .. 30,7 .. .. .. 30,6 30,6 30,3 29,9 29,6
Kvinner som bor alene i prosent av alle kvinner som bor i privathusholdninger, 80-84 år 59,0 .. 65,2 .. .. .. .. .. .. 67,6 .. .. .. 67,0 66,7 66,2 65,5 65,0
                                     
1.19. Flyttinger til Norge 18 776 21 858 25 494 25 678 26 407 31 957 36 704 41 841 36 542 34 264 40 122 35 957 36 482 40 148 45 776 61 774 66 961 ..
Menn 9 719 11 592 13 171 12 268 12 451 15 590 18 312 20 864 19 140 16 882 19 341 17 572 17 829 20 147 24 724 35 927 37 798 ..
Kvinner 9 057 10 266 12 323 13 410 13 956 16 367 18 392 20 977 17 402 17 382 20 781 18 385 18 653 20 001 21 052 25 847 29 163 ..
                                     
1.20. Flyttinger fra Norge 14 705 15 630 23 784 19 312 20 590 21 257 22 881 22 842 26 854 26 309 22 948 24 672 23 271 21 709 22 053 22 122 23 615 ..
Menn 7 559 8 016 12 880 9 802 10 393 10 524 11 526 11 342 13 731 13 614 11 851 13 026 11 981 11 100 11 216 11 762 13 263 ..
Kvinner 7 146 7 614 10 904 9 510 10 197 10 733 11 355 11 500 13 123 12 695 11 097 11 646 11 290 10 609 10 837 10 360 10 352 ..
                                     
1.21. Nettoinnflytting (innflyttinger minus utflyttinger) 4 071 6 228 1 710 6 366 5 817 10 700 13 823 18 999 9 688 7 955 17 174 11 285 13 211 18 439 23 723 39 652 43 346 ..
Menn 2 160 3 576  291 2 466 2 058 5 066 6 786 9 522 5 409 3 268 7 490 4 546 5 848 9 047 13 508 24 165 24 535 ..
Kvinner 1 911 2 652 1 419 3 900 3 759 5 634 7 037 9 477 4 279 4 687 9 684 6 739 7 363 9 392 10 215 15 487 18 811 ..
Norske statsborgere -474 -1 156 -4 216 -1 124 -1 347 -1 292 -919 -541 -3 166 -2 241 -1 341 -1 157 -797 -288 -1 212 -522 -317 ..
Utenlandske statsborgere 4 545 7 384 5 926 7 490 7 164 11 992 14 742 19 540 12 854 10 196 18 515 12 442 14 008 18 727 24 935 40 174 43 663 ..
                                     
1.22. Bosatte som skiftet til norsk statsborgerskap 2 680 2 851 4 757 11 778 12 237 12 037 9 244 7 988 9 517 10 838 9 041 7 867 8 154 12 655 11 955 14 877 10 312 ..
                                     
1.23. Innenlandske flyttinger per 1 000 innbyggere5 44,4 42,3 39,9 41,8 42,1 42,9 43,1 43,0 44,8 44,7 42,6 41,8 41,5 41,9 43,3 44,7 41,7 ..
                                     
1.24. Nettoinnflytting til mest sentrale kommuner6 -1 150 6 129 2 939 6 114 7 156 6 329 5 239 5 237 3 963 6 808 4 649 5 395 7 138 8 016 8 572 6 859 5 414 ..
Nettoinnflytting til minst sentrale kommuner6 -589 -5 898 -3 402 -4 136 -4 938 -6 095 -5 677 -4 877 -4 577 -5 298 -4 647 -4 797 -5 309 -6 202 -6 365 -5 205 -5 009 ..
                                     
1.25. Befolkningsvekst i mest sentrale kommuner6. Prosent 0,37 0,81 0,70 0,91 0,99 1,04 1,06 1,10 0,80 0,91 1,02 0,92 1,13 1,32 1,53 1,67 1,74 ..
Befolkningsvekst i minst sentrale kommuner6. Prosent 0,11 -0,76 -0,48 -0,37 -0,47 -0,72 -0,54 -0,10 -0,23 -0,66 -0,43 -0,40 -0,70 -2,41 -0,69 -0,35 -0,15 ..
                                     
1.26. Kommuner med befolkningsvekst. Prosent 68 43 46 50 47 44 52 59 57 44 51 51 49 47 45 60 63 ..
                                     
1.27. Utenlandske statsborgere 1. januar per 1 000 innbyggere 19,7 23,6 33,2 37,7 36,8 35,9 35,8 37,1 39,9 40,9 41,1 43,2 44,7 46,3 47,9 50,9 56,2 63,1
                                     
1.28. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 1. januar per 1 000 innbyggere 23,3 .. 39,8 49,5 51,2 52,9 55,4 58,7 63,1 66,1 68,7 73,1 76,2 79,2 83,3 88,7 97,0  105,9
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 1. januar fra Øst-Europa7 per 1 000 innbyggere 1,7 .. 3,2 7,0 7,6 7,9 8,0 8,4 10,3 10,7 11,0 11,6 12,3 13,3 14,7 17,0 21,1 25,2
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 1. januar fra EU-land i Øst-Europa8 per 1 000 innbyggere                         2,8 3,2 4,1 6,6 10,2 13,8
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 1. januar fra Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Tyrkia per 1 000 innbyggere 5,5 .. 18,1 24,2 25,1 26,1 27,4 29,1 31,3 34,1 36,3 39,7 42,2 44,4 46,8 49,2 52,1 55,2
1  Summen av ettårige aldersavhengige fruktbarhetsrater 15-49 år. Antall barn hver kvinne kommer til å føde under forutsetning av at fruktbarhetsmønsteret i perioden varer ved.
2  Gjennomsnittlig observert fødealder.
3  Under forutsetning om at et tenkt kull ugifte personer i alderen 15 år gjennomlever de aldersspesifikke giftermålsratene observert i vedkommende år, og at dødsfall ikke forekommer. Fra og med 1996 er det tatt i bruk en ny beregningsmodell for prosent ugifte ved alder 50 år. Nye tall er utregnet tilbake til 1991.
4  Kvinner ved alder 23, 28, 33, 38 og 43 år i 1988.
5  Flyttinger mellom kommuner. Ikke korrigert for at antall kommuner er blitt redusert fra 454 i 1980 til 431 i 2007.
6  Standard for kommuneklassifisering.
7  Øst-Europa er Albania, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Estland, Hviterussland, Kroatia, Latvia, Litauen, Makedonia, Moldova, Montenegro, Polen, Romania, Russland, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Ukraina og Ungarn.
8  Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn ble medlemmer i 2004. Bulgaria og Romania i 2007.

Standardtegn i tabeller