Statistisk sentralbyrå

5 De tre fylkene med størst nettoinnvandring av utvalgte statsborgerskapsgrupper i 2008, per 1 000 av folketallet
I alt per 1 000 av folketallet
(43 346 i alt) (landet = 9,1)
  Polen, Litauen, Estland, Latvia, Romania og Slovakia
per 1 000 av folketallet (16 794 i alt) (landet = 3,5)
  Tyskland, Frankrike, Nederland, Storbritannia og USA
per 1 000 av folketallet (5 621 i alt) (landet = 1,2)
 
1. Oslo 17,6 Oslo 5,4 Oslo 2,3
2. Rogaland 11,7 Rogaland 5,1 Rogaland 1,9
3. Finnmark Finnmárku 10,4 Møre og Romsdal 4,4 Sogn og Fjordane 1,9
           
Sverige per 1 000 av folketallet (2 957 i alt) (landet = 0,6)   Etiopia, Eritrea, Somalia, Afghanistan, Burma, Irak og Iran per 1 000 av folketallet (4 820 i alt) (landet = 1,0)   Kvinner fra Filippinene, Thailand, Brasil, Colombia og Russland per 1 000 av folketallet(3 008 i alt) (landet = 0,6)  
1. Oslo 2,3 Nordland 1,7 Finnmark Finnmárku 1,4
2. Akershus 0,6 Troms Romsa 1,6 Oslo 1,0
3. Troms Romsa 0,5 Vest-Agder 1,5 Rogaland 0,8
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller