Statistisk sentralbyrå

2 Gjennomsnittsalder i fylkene. 1. januar 2009
Fylker Gjennomsnittsalder. År
Hele landet 39 år
01 Østfold 40 år
02 Akershus 38 år
03 Oslo 38 år
04 Hedmark 42 år
05 Oppland 42 år
06 Buskerud 40 år
07 Vestfold 40 år
08 Telemark 41 år
09 Aust-Agder 39 år
10 Vest-Agder 38 år
11 Rogaland 37 år
12 Hordaland 38 år
14 Sogn og Fjordane 40 år
15 Møre og Romsdal 40 år
16 Sør-Trøndelag 39 år
17 Nord-Trøndelag 40 år
18 Nordland 40 år
19 Troms Romsa 39 år
20 Finnmark Finnmárku 39 år
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller