Statistisk sentralbyrå

1 De ti kommunene med størst og minst folkevekst. 2008. Absolutte tall og promille
Folkevekst
(269 i alt)
Folkevekst i forhold til folketallet / 1 000 (269 i alt) (landet = 13,1) Folketap (156 i alt) Folketap i forhold til folketallet / 1 000 (156 i alt)
1. Oslo 14 991 Bykle 50,1 Målselv -113 Kvalsund -51,8
2. Bergen 4 305 Sørum 46,4 Vefsn -82 Ibestad -47,0
3. Trondheim 3 066 Ullensaker 44,7 Krjohka-Karasjok -80 Snillfjord -33,3
4. Stavanger 2 024 Hole 42,5 Gulen -73 Mosvik -32,4
5. Bærum 1 556 Skodje 40,3 Ibestad -71 Gulen -31,0
6. Sandnes 1 394 Våler i Østfold 39,6 Ullensvang -64 Hasvik -28,1
7. Drammen 1 260 Meland 39,3 Bjugn -64 Krjohka-Karasjok -27,9
8. Tromsø 1 227 Flå 38,0 Porsanger Porsngu Porsanki -59 Tranøy -26,6
9. Ullensaker 1 204 Søgne 36,5 Røros -57 Røst -25,7
10. Kristiansand 1 190 Ås 35,2 Kvalsund -57 Valle -25,6
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller