Statistisk sentralbyrå

1 Ønsket og avtalt arbeidstid blant kvinnelige ansatte 25-54 år. Gjennomsnittlig antall timer per uke. 2006-2007
  Alle Heltid Deltid
  Avtalt tid Ønsket tid Avtalt tid Ønsket tid Avtalt tid Ønsket tid
Alle 32,7 33,6 38,1 37,7 23,1 26,1
Fornøyd med avtalt tid 33,7 33,7 38,1 38,1 23,9 23,9
Ikke fornøyd 28,9 33,1 38,4 33,5 21,7 32,8
- Ønsker lengre tid 23,7 34,7 37,0 42,2 21,1 33,3
- Ønsker kortere tid 37,6 30,6 38,8 30,1 28,4 26,7
Kilde: Arbeidskraftundersøkelsene 2006-2007.

Standardtegn i tabeller