Statistisk sentralbyrå

4 Beslaglagte typer varer. 2005-2008. Mengde beslag og prosentvis endring over tid
Utvalgte varetyper Mengde beslag 2008 Prosentendring 2005-2008
Valuta (kroner) 19 189 438 63,3
     
Andre våpen    
enn skyte-våpen (stykk)  802  129,8
Canabis (gram)  342 750 -21,7
     
Heroin (gram) 51 854  114,8
     
Amfetamin (gram)  274 626  399,0
     
Kokain (gram) 63 064 -62,8
     
Brennevin (liter) 25 245 29,5
     
Vin (liter) 52 568 -24,2
     
Røyketobakk (kilo) 1 654 -31,9
     
Kjøtt (kilo) 38 356 13,2
Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller