Statistisk sentralbyrå

3 Studiepoeng og publiseringspoeng per årsverk. Utvalgte læresteder. 2007
Lærested 60-studiepoeng-enheter per årsverk Publiseringspoeng per årsverk
Universitetet i Oslo 5,6 1,0
Universitetet i Bergen 5,5 0,9
Universitetet i Tromsø 3,5 0,7
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 5,1 0,8
Norges veterinærhøgskole 2,0 0,5
Høgskolen i Hedmark 11,5 0,3
Høgskolen i Oslo 13,2 0,3
Høgskolen i Lillehammer 15,7 0,7
Høgskolen i Harstad 13,8 0,1
Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller