Statistisk sentralbyrå

2 Oversikt over departementenes utgifter i perioden 2006-2008. Millioner kroner i 2008. Prosentvis endring over tid
Departement Utgifter i 2008 (millioner kroner) Prosentendring 2006-2008
Olje- og energidepartementet 2 488 59
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 27 949 37
Nærings- og handelsdepartementet 5 680 36
Fiskeri- og kystdepartementet 3 581 25
Utenriksdepartementet 25 540 22
Samferdselsdepartementet 32 080 22
Fornyings- og administrasjonsdepartementet 34 295 20
Miljøverndepartementet 3 198 20
Kommunal- og regionaldepartementet 74 217 18
Kultur- og kirkedepartementet 9 314 18
Kunnskapsdepartementet 73 214 17
Helse- og omsorgsdepartementet  105 474 15
Justis- og politidepartementet 18 628 14
Forsvarsdepartementet 37 309 13
Landbruks- og matdepartementet 15 295 5
Barne- og likestillingsdepartementet 23 042 4
Finansdepartementet 41 505 -4
Totalt alle departementer  532 809 15
Totalt med Folketrygden og SMK  797 741 14
Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller