Statistisk sentralbyrå

4 Prosentandelen som bruker mediet en gjennomsnittsdag, og minutter brukt på mediet en gjennomsnittsdag, etter graden av interesse og medietyper. Alder 9-79 år. 2008
  Meget interessert Ikke interessert
  Andel brukere per dag Minutter brukt per dag Andel brukere per dag Minutter brukt per dag
Internett 89  112 7 3
Aviser 86 45 11 1
Bøker 49 33 1 1
Fjernsyn 89  208 35 21
Radio 78  167 6 3
Ukeblader 37 15 2 0
Kilde: Kultur- og mediebruksundersøkelsen 2008, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller