Statistisk sentralbyrå

2 Andelen som er meget interessert og ikke interessert i bruk av ulike massemedier, etter kjønn og alder. 9-79 år. 2008. Prosent
  Meget interessert Ikke interessert
  Internett Aviser Bøker Fjernsyn Radio Ukeblad Internett Aviser Bøker Fjernsyn Radio Ukeblad
Menn 42 30 16 22 19 2 10 6 20 3 7 45
Kvinner 33 28 39 24 22 12 14 6 10 1 6 21
                         
9-15 år 43 5 18 32 4 11 2 29 18 0 27 33
16-24 år 66 16 17 33 13 7 0 6 24 1 9 26
25-44 år 47 25 28 19 21 6 3 2 12 4 4 30
45-66 år 22 38 31 17 28 5 15 3 14 3 2 37
67-79 år 11 55 37 31 27 8 53 2 12 2 4 39
Kilde: Kultur- og mediebruksundersøkelsen 2008, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller