Statistisk sentralbyrå

1 Interesse for å bruke ulike massemedier. Alder 9-79 år. 2008. Prosent
  Meget interessert Ganske interessert Litt interessert Ikke interessert
Internett 37 33 17 12
Aviser 29 38 26 6
Bøker 27 26 31 15
Fjernsyn 23 46 28 2
Radio 20 37 36 7
Ukeblader 7 16 44 33
Kilde: Kultur- og mediebruksundersøkelsen 2008, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller