Statistisk sentralbyrå

2 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra land der islam er hovedreligion, etter landbakgrunn. 1980, 1990, 2000 og 2008
  1980 1990 2000 2008
Totalt 14 062 41 802  102 414  163 180
Pakistan 6 828 15 488 22 831 29 134
Irak 38  759 7 664 22 881
Somalia2 31 1 391 8 386 21 795
Bosnia-Hercegovina4 0 3 12 614 15 649
Iran  135 5 381 10 354 15 134
Tyrkia 2 384 6 155 10 481 15 003
Kosovo2, 5 2 117 4 996 15 466 11 052
Afghanistan 3  266  804 8 012
Marokko 1 286 3 064 5 409 7 553
Libanon1 85  614 1 540 2 248
Syria 48  213  763 1 692
Det palestinske området3 0 0 64 1 381
Algerie  136  478  880 1 366
Gambia  153  615  984 1 271
Sudan1 27 59  371 1 018
Nigeria1  118  332  504 1 002
Tunisia  106  382  607  973
Andre muslimske land6  567 1 606 2 692 6 016
1  Mellom 50 og 80 prosent tilhører islam.
2  Andeler ikke oppgitt i CIAs faktabok.
3  CIAs faktabok oppgir Gaza og Vestbredden separat, med henholdsvis 99 og 75 prosent muslimer.
4  CIAs faktabok oppgir andelen muslimer til 40 prosent.
5  For perioden 1980-2000 er dette tall for Serbia og Montenegro/tidligere Jugoslavia.
6  Andre muslimske land omfatter Indonesia, Bangladesh, Egypt, Aserbajdsjan, Jordan, Libya, Kuwait, Usbekistan, Senegal, Saudi-Arabia, Guinea, De forente arabiske emirater, Bahrain, Oman, Komorene, Maldivene, Mauritania, Djibouti, Turkmenistan, Mali, Niger og Tadsjikistan (over 80 prosent muslimer). Sierra Leone, Albania, Malaysia, Tsjad, Qatar, Brunei, Burkina Faso, Guinea Bissau og Kirgisistan (mellom 50 og 80 prosent muslimer). Jemen, Vest-Sahara (andel ikke oppgitt).
Kilde: www.cia.gov/library/publications/the-world-factobook/ og Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller