Statistisk sentralbyrå

1 Medlemmer i tros- og livssynssamfunn1. 1971-2008
År Medlemmer i tros- og livssynssamfunn i alt Medlemmer i livssynssamfunn2 Medlemmer i kristne trossamfunn utenom statskirken Medlemmer i muslimske trossamfunn Medlemmer i andre trossamfunn utenom statskirken3
1971  111 263 .. .. .. ..
1980  128 184 ..  123 696 1 006 3 482
1990  247 073 49 428  158 398 19 189 20 058
2000  354 561 67 950  177 591 56 458 52 562
2001  362 422 70 363  183 352 62 753 45 954
2002  374 299 69 807  198 654 70 487 35 351
2003  386 773 69 652  202 125 75 761 39 235
2004  398 704 70 304  204 397 80 838 43 165
2005  382 986 73 517  215 090 76 621 17 758
2006  383 510 77 271  216 141 72 023 18 075
2007  403 909 79 722  225 507 79 068 19 612
2008  411 790 80 659  226 969 83 684 20 478
1  I 2005 er det brudd i tidsserien på grunn av endring i rapporteringskilden.
2  I stor grad Human-Etisk Forbund.
3  Tall for bahá'í, jødedom, sikhisme, buddhisme, hinduisme og andre trossamfunn.
Kilde: Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller